תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יא

א ויאמר יהוה אל-משה, עוד נגע אחד אביא על-פרעה ועל-מצרים--אחרי-כן, ישלח אתכם מזה:  כשלחו--כלה, גרש יגרש אתכם מזה.  ב דבר-נא, באזני העם; וישאלו איש מאת רעהו, ואשה מאת רעותה, כלי-כסף, וכלי זהב.  ג ויתן יהוה את-חן העם, בעיני מצרים; גם האיש משה, גדול מאד בארץ מצרים, בעיני עבדי-פרעה, ובעיני העם.  {ס}

ד ויאמר משה, כה אמר יהוה:  כחצת הלילה, אני יוצא בתוך מצרים.  ה ומת כל-בכור, בארץ מצרים--מבכור פרעה הישב על-כסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הרחים; וכל, בכור בהמה.  ו והיתה צעקה גדלה, בכל-ארץ מצרים, אשר כמהו לא נהיתה, וכמהו לא תסף.  ז ולכל בני ישראל, לא יחרץ-כלב לשנו, למאיש, ועד-בהמה--למען, תדעון, אשר יפלה יהוה, בין מצרים ובין ישראל.  ח וירדו כל-עבדיך אלה אלי והשתחוו-לי לאמר, צא אתה וכל-העם אשר-ברגליך, ואחרי-כן, אצא; ויצא מעם-פרעה, בחרי-אף.  {ס}

ט ויאמר יהוה אל-משה, לא-ישמע אליכם פרעה--למען רבות מופתי, בארץ מצרים.  י ומשה ואהרן, עשו את-כל-המפתים האלה--לפני פרעה; ויחזק יהוה את-לב פרעה, ולא-שלח את-בני-ישראל מארצו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ