תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כו

א ואת-המשכן תעשה, עשר יריעת:  שש משזר, ותכלת וארגמן ותלעת שני--כרבים מעשה חשב, תעשה אתם.  ב ארך היריעה האחת, שמנה ועשרים באמה, ורחב ארבע באמה, היריעה האחת; מדה אחת, לכל-היריעת.  ג חמש היריעת, תהיין חברת, אשה, אל-אחתה; וחמש יריעת חברת, אשה אל-אחתה.  ד ועשית ללאת תכלת, על שפת היריעה האחת, מקצה, בחברת; וכן תעשה, בשפת היריעה, הקיצונה, במחברת השנית.  ה חמשים ללאת, תעשה ביריעה האחת, וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה, אשר במחברת השנית:  מקבילת, הללאת, אשה, אל-אחתה.  ו ועשית, חמשים קרסי זהב; וחברת את-היריעת אשה אל-אחתה, בקרסים, והיה המשכן, אחד.  ז ועשית יריעת עזים, לאהל על-המשכן; עשתי-עשרה יריעת, תעשה אתם.  ח ארך היריעה האחת, שלשים באמה, ורחב ארבע באמה, היריעה האחת; מדה אחת, לעשתי עשרה יריעת.  ט וחברת את-חמש היריעת, לבד, ואת-שש היריעת, לבד; וכפלת את-היריעה הששית, אל-מול פני האהל.  י ועשית חמשים ללאת, על שפת היריעה האחת, הקיצנה, בחברת; וחמשים ללאת, על שפת היריעה, החברת, השנית.  יא ועשית קרסי נחשת, חמשים; והבאת את-הקרסים בללאת, וחברת את-האהל והיה אחד.  יב וסרח, העדף, ביריעת, האהל--חצי היריעה, העדפת, תסרח, על אחרי המשכן.  יג והאמה מזה והאמה מזה, בעדף, בארך, יריעת האהל:  יהיה סרוח על-צדי המשכן, מזה ומזה--לכסתו.  יד ועשית מכסה לאהל, ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשים, מלמעלה.  {פ}

טו ועשית את-הקרשים, למשכן, עצי שטים, עמדים.  טז עשר אמות, ארך הקרש; ואמה וחצי האמה, רחב הקרש האחד.  יז שתי ידות, לקרש האחד--משלבת, אשה אל-אחתה; כן תעשה, לכל קרשי המשכן.  יח ועשית את-הקרשים, למשכן, עשרים קרש, לפאת נגבה תימנה.  יט וארבעים, אדני-כסף, תעשה, תחת עשרים הקרש:  שני אדנים תחת-הקרש האחד, לשתי ידתיו, ושני אדנים תחת-הקרש האחד, לשתי ידתיו.  כ ולצלע המשכן השנית, לפאת צפון, עשרים, קרש.  כא וארבעים אדניהם, כסף:  שני אדנים, תחת הקרש האחד, ושני אדנים, תחת הקרש האחד.  כב ולירכתי המשכן, ימה, תעשה, ששה קרשים.  כג ושני קרשים תעשה, למקצעת המשכן--בירכתים.  כד ויהיו תאמם, מלמטה, ויחדו יהיו תמים על-ראשו, אל-הטבעת האחת; כן יהיה לשניהם, לשני המקצעת יהיו.  כה והיו, שמנה קרשים, ואדניהם כסף, ששה עשר אדנים:  שני אדנים, תחת הקרש האחד, ושני אדנים, תחת הקרש האחד.  כו ועשית בריחם, עצי שטים, חמשה, לקרשי צלע-המשכן האחד.  כז וחמשה בריחם, לקרשי צלע-המשכן השנית; וחמשה בריחם, לקרשי צלע המשכן, לירכתים, ימה.  כח והבריח התיכן, בתוך הקרשים, מברח, מן-הקצה אל-הקצה.  כט ואת-הקרשים תצפה זהב, ואת-טבעתיהם תעשה זהב--בתים, לבריחם; וצפית את-הבריחם, זהב.  ל והקמת, את-המשכן:  כמשפטו--אשר הראית, בהר.  {ס}

לא ועשית פרכת, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר; מעשה חשב יעשה אתה, כרבים.  לב ונתתה אתה, על-ארבעה עמודי שטים, מצפים זהב, וויהם זהב--על-ארבעה, אדני-כסף.  לג ונתתה את-הפרכת, תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרכת, את ארון העדות; והבדילה הפרכת, לכם, בין הקדש, ובין קדש הקדשים.  לד ונתת, את-הכפרת, על, ארון העדת--בקדש, הקדשים.  לה ושמת את-השלחן, מחוץ לפרכת, ואת-המנרה נכח השלחן, על צלע המשכן תימנה; והשלחן--תתן, על-צלע צפון.  לו ועשית מסך לפתח האהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, מעשה, רקם.  לז ועשית למסך, חמשה עמודי שטים, וצפית אתם זהב, וויהם זהב; ויצקת להם, חמשה אדני נחשת.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ