תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק יג

א  הן-כל, ראתה עיני;    שמעה אזני, ותבן לה.
ב  כדעתכם, ידעתי גם-אני:    לא-נפל אנכי מכם.
ג  אולם--אני, אל-שדי אדבר;    והוכח אל-אל אחפץ.
ד  ואולם, אתם טפלי-שקר;    רפאי אלל כלכם.
ה  מי-יתן, החרש תחרישון;    ותהי לכם לחכמה.
ו  שמעו-נא תוכחתי;    ורבות שפתי הקשיבו.
ז  הלאל, תדברו עולה;    ולו, תדברו רמיה.
ח  הפניו תשאון;    אם-לאל תריבון.
ט  הטוב, כי-יחקר אתכם;    אם-כהתל באנוש, תהתלו בו.
י  הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר, פנים תשאון.
יא  הלא שאתו, תבעת אתכם;    ופחדו, יפל עליכם.
יב  זכרניכם, משלי-אפר;    לגבי-חמר, גביכם.
יג  החרישו ממני, ואדברה-אני;    ויעבר עלי מה.
יד  על-מה, אשא בשרי בשני;    ונפשי, אשים בכפי.
טו  הן יקטלני, לא לו איחל;    אך-דרכי, אל-פניו אוכיח.
טז  גם-הוא-לי לישועה:    כי-לא לפניו, חנף יבוא.
יז  שמעו שמוע, מלתי;    ואחותי, באזניכם.
יח  הנה-נא, ערכתי משפט;    ידעתי, כי-אני אצדק.
יט  מי-הוא, יריב עמדי:    כי-עתה אחריש ואגוע.
כ  אך-שתים, אל-תעש עמדי;    אז מפניך, לא אסתר.
כא  כפך, מעלי הרחק;    ואמתך, אל-תבעתני.
כב  וקרא, ואנכי אענה;    או-אדבר, והשיבני.
כג  כמה לי, עונות וחטאות--    פשעי וחטאתי, הדיעני.
כד  למה-פניך תסתיר;    ותחשבני לאויב לך.
כה  העלה נדף תערוץ;    ואת-קש יבש תרדף.
כו  כי-תכתב עלי מררות;    ותורישני, עונות נעורי.
כז  ותשם בסד, רגלי--    ותשמור כל-ארחותי;
על-שרשי רגלי,    תתחקה.
כח  והוא, כרקב יבלה;    כבגד, אכלו עש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב