תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק ב

א ויהי היום--ויבאו בני האלהים, להתיצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן בתכם, להתיצב על-יהוה.  ב ויאמר יהוה אל-השטן, אי מזה תבא; ויען השטן את-יהוה, ויאמר, משט בארץ, ומהתהלך בה.  ג ויאמר יהוה אל-השטן, השמת לבך אל-עבדי איוב--כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים, וסר מרע; ועדנו מחזיק בתמתו, ותסיתני בו לבלעו חנם.  ד ויען השטן את-יהוה, ויאמר:  עור בעד-עור, וכל אשר לאיש--יתן, בעד נפשו.  ה אולם שלח-נא ידך, וגע אל-עצמו ואל-בשרו--אם-לא אל-פניך, יברכך.  ו ויאמר יהוה אל-השטן, הנו בידך:  אך, את-נפשו שמר.  ז ויצא, השטן, מאת, פני יהוה; ויך את-איוב בשחין רע, מכף רגלו עד ועד קדקדו.  ח ויקח-לו חרש, להתגרד בו; והוא, ישב בתוך-האפר.  ט ותאמר לו אשתו, עדך מחזיק בתמתך; ברך אלהים, ומת.  י ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי--גם את-הטוב נקבל מאת האלהים, ואת-הרע לא נקבל; בכל-זאת לא-חטא איוב, בשפתיו.  {פ}

יא וישמעו שלשת רעי איוב, את כל-הרעה הזאת הבאה עליו, ויבאו איש ממקמו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי; ויועדו יחדו, לבוא לנוד-לו ולנחמו.  יב וישאו את-עיניהם מרחוק ולא הכירהו, וישאו קולם ויבכו; ויקרעו איש מעלו, ויזרקו עפר על-ראשיהם השמימה.  יג וישבו אתו לארץ, שבעת ימים ושבעת לילות; ואין-דבר אליו, דבר--כי ראו, כי-גדל הכאב מאד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב