תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק מב

א                  ויען איוב את-יהוה; ויאמר.
ב  ידעת ידעתי, כי-כל תוכל;    ולא-יבצר ממך מזמה.
ג  מי זה, מעלים עצה--    בלי-דעת:
לכן הגדתי, ולא אבין;    נפלאות ממני, ולא אדע.
ד  שמע-נא, ואנכי אדבר;    אשאלך, והודיעני.
ה  לשמע-אזן שמעתיך;    ועתה, עיני ראתך.
ו  על-כן, אמאס ונחמתי--    על-עפר ואפר.

ז ויהי, אחר דבר יהוה את-הדברים האלה--אל-איוב; ויאמר יהוה אל-אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני רעיך--כי לא דברתם אלי נכונה, כעבדי איוב.  {ס}  ח ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי, יתפלל עליכם:  כי אם-פניו אשא, לבלתי עשות עמכם נבלה--כי לא דברתם אלי נכונה, כעבדי איוב.  ט וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צפר הנעמתי, ויעשו, כאשר דבר אליהם יהוה; וישא יהוה, את-פני איוב.  י ויהוה, שב את-שבית שבות איוב, בהתפללו, בעד רעהו; ויסף יהוה את-כל-אשר לאיוב, למשנה.  יא ויבאו אליו כל-אחיו וכל-אחיתיו וכל-ידעיו לפנים, ויאכלו עמו לחם בביתו, וינדו לו וינחמו אתו, על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו; ויתנו-לו, איש קשיטה אחת, ואיש, נזם זהב אחד.  יב ויהוה, ברך את-אחרית איוב--מראשתו; ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן, וששת אלפים גמלים, ואלף-צמד בקר, ואלף אתונות.  יג ויהי-לו שבענה בנים, ושלוש בנות.  יד ויקרא שם-האחת ימימה, ושם השנית קציעה; ושם השלישית, קרן הפוך.  טו ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב--בכל-הארץ; ויתן להם אביהם נחלה, בתוך אחיהם.  טז ויחי איוב אחרי-זאת, מאה וארבעים שנה; וירא ויראה, את-בניו ואת-בני בניו--ארבעה, דרות.  יז וימת איוב, זקן ושבע ימים.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב