תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק י

א  נקטה נפשי, בחיי:    אעזבה עלי שיחי; אדברה, במר נפשי.
ב  אמר אל-אלוה, אל-תרשיעני;    הודיעני, על מה-תריבני.
ג  הטוב לך, כי-תעשק--כי-תמאס, יגיע כפיך;    ועל-עצת רשעים הופעת.
ד  העיני בשר לך:    אם-כראות אנוש תראה.
ה  הכימי אנוש ימיך:    אם-שנותיך, כימי גבר.
ו  כי-תבקש לעוני;    ולחטאתי תדרוש.
ז  על-דעתך, כי-לא ארשע;    ואין מידך מציל.
ח  ידיך עצבוני, ויעשוני;    יחד סביב, ותבלעני.
ט  זכר-נא, כי-כחמר עשיתני;    ואל-עפר תשיבני.
י  הלא כחלב, תתיכני;    וכגבנה, תקפיאני.
יא  עור ובשר, תלבישני;    ובעצמות וגידים, תשככני.
יב  חיים וחסד, עשית עמדי;    ופקדתך, שמרה רוחי.
יג  ואלה, צפנת בלבבך;    ידעתי, כי-זאת עמך.
יד  אם-חטאתי ושמרתני;    ומעוני, לא תנקני.
טו  אם-רשעתי, אללי לי--    וצדקתי, לא-אשא ראשי;
שבע קלון,    וראה עניי.
טז  ויגאה, כשחל תצודני;    ותשב, תתפלא-בי.
יז  תחדש עדיך, נגדי, ותרב כעשך, עמדי;    חליפות וצבא עמי.
יח  ולמה מרחם, הצאתני;    אגוע, ועין לא-תראני.
יט  כאשר לא-הייתי אהיה;    מבטן, לקבר אובל.
כ  הלא-מעט ימי יחדל וחדל;    ישית ושית ממני, ואבליגה מעט.
כא  בטרם אלך, ולא אשוב--    אל-ארץ חשך וצלמות.
כב  ארץ עפתה, כמו אפל--צלמות, ולא סדרים;    ותפע כמו-אפל.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב