תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק לה

א                  ויען אליהו, ויאמר.
ב  הזאת, חשבת למשפט;    אמרת, צדקי מאל.
ג  כי-תאמר, מה-יסכן-לך;    מה-אעיל, מחטאתי.
ד  אני, אשיבך מלין--    ואת-רעיך עמך.
ה  הבט שמים וראה;    ושור שחקים, גבהו ממך.
ו  אם-חטאת, מה-תפעל-בו;    ורבו פשעיך, מה-תעשה-לו.
ז  אם-צדקת, מה-תתן-לו;    או מה-מידך יקח.
ח  לאיש-כמוך רשעך;    ולבן-אדם, צדקתך.
ט  מרב, עשוקים יזעיקו;    ישועו מזרוע רבים.
י  ולא-אמר--איה, אלוה עשי:    נתן זמרות בלילה.
יא  מלפנו, מבהמות ארץ;    ומעוף השמים יחכמנו.
יב  שם יצעקו, ולא יענה--    מפני, גאון רעים.
יג  אך-שוא, לא-ישמע אל;    ושדי, לא ישורנה.
יד  אף כי-תאמר, לא תשורנו;    דין לפניו, ותחולל לו.
טו  ועתה--כי-אין, פקד אפו;    ולא-ידע בפש מאד.
טז  ואיוב, הבל יפצה-פיהו;    בבלי-דעת, מלין יכבר.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב