תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק כב

א                  ויען, אליפז התמני; ויאמר.
ב  הלאל יסכן-גבר--    כי-יסכן עלימו משכיל.
ג  החפץ לשדי, כי תצדק;    ואם-בצע, כי-תתם דרכיך.
ד  המיראתך יכיחך;    יבוא עמך, במשפט.
ה  הלא רעתך רבה;    ואין-קץ, לעונתיך.
ו  כי-תחבל אחיך חנם;    ובגדי ערומים תפשיט.
ז  לא-מים, עיף תשקה;    ומרעב, תמנע-לחם.
ח  ואיש זרוע, לו הארץ;    ונשוא פנים, ישב בה.
ט  אלמנות, שלחת ריקם;    וזרעות יתמים ידכא.
י  על-כן, סביבותיך פחים;    ויבהלך, פחד פתאם.
יא  או-חשך לא-תראה;    ושפעת-מים תכסך.
יב  הלא-אלוה, גבה שמים;    וראה ראש כוכבים כי-רמו.
יג  ואמרת, מה-ידע אל;    הבעד ערפל ישפוט.
יד  עבים סתר-לו, ולא יראה;    וחוג שמים, יתהלך.
טו  הארח עולם תשמור--    אשר דרכו מתי-און.
טז  אשר-קמטו ולא-עת;    נהר, יוצק יסודם.
יז  האמרים לאל, סור ממנו;    ומה-יפעל שדי למו.
יח  והוא מלא בתיהם טוב;    ועצת רשעים, רחקה מני.
יט  יראו צדיקים וישמחו;    ונקי, ילעג-למו.
כ  אם-לא נכחד קימנו;    ויתרם, אכלה אש.
כא  הסכן-נא עמו ושלם;    בהם, תבואתך טובה.
כב  קח-נא מפיו תורה;    ושים אמריו, בלבבך.
כג  אם-תשוב עד-שדי, תבנה;    תרחיק עולה, מאהלך.
כד  ושית-על-עפר בצר;    וכצור נחלים אופיר.
כה  והיה שדי בצריך;    וכסף תועפות לך.
כו  כי-אז, על-שדי תתענג;    ותשא אל-אלוה פניך.
כז  תעתיר אליו, וישמעך;    ונדריך תשלם.
כח  ותגזר-אמר, ויקם לך;    ועל-דרכיך, נגה אור.
כט  כי-השפילו, ותאמר גוה;    ושח עינים יושע.
ל  ימלט אי-נקי;    ונמלט, בבר כפיך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב