תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק כד

א  מדוע--משדי, לא-נצפנו עתים;    וידעו, לא-חזו ימיו.
ב  גבלות ישיגו;    עדר גזלו, וירעו.
ג  חמור יתומים ינהגו;    יחבלו, שור אלמנה.
ד  יטו אבינים מדרך;    יחד חבאו, עניי-ארץ.
ה  הן פראים, במדבר--    יצאו בפעלם, משחרי לטרף;
ערבה לו לחם,    לנערים.
ו  בשדה, בלילו יקצירו יקצורו;    וכרם רשע ילקשו.
ז  ערום ילינו, מבלי לבוש;    ואין כסות, בקרה.
ח  מזרם הרים ירטבו;    ומבלי מחסה, חבקו-צור.
ט  יגזלו, משד יתום;    ועל-עני יחבלו.
י  ערום הלכו, בלי לבוש;    ורעבים, נשאו עמר.
יא  בין-שורתם יצהירו;    יקבים דרכו, ויצמאו.
יב  מעיר מתים, ינאקו--    ונפש-חללים תשוע:
ואלוה,    לא-ישים תפלה.
יג  המה, היו--במרדי-אור:    לא-הכירו דרכיו; ולא ישבו, בנתיבתיו.
יד  לאור, יקום רוצח--יקטל-עני ואביון;    ובלילה, יהי כגנב.
טו  ועין נאף, שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין;
וסתר פנים    ישים.
טז  חתר בחשך, בתים:    יומם חתמו-למו; לא-ידעו אור.
יז  כי יחדו, בקר למו צלמות;    כי-יכיר, בלהות צלמות.
יח  קל-הוא, על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ;
לא-יפנה,    דרך כרמים.
יט  ציה גם-חם, יגזלו מימי-שלג;    שאול חטאו.
כ  ישכחהו רחם, מתקו רמה--    עוד לא-יזכר;
ותשבר כעץ    עולה.
כא  רעה עקרה, לא תלד;    ואלמנה, לא ייטיב.
כב  ומשך אבירים בכחו;    יקום, ולא-יאמין בחיין.
כג  יתן-לו לבטח, וישען;    ועיניהו, על-דרכיהם.
כד  רומו מעט, ואיננו,    והמכו, ככל יקפצון;
וכראש שבלת    ימלו.
כה  ואם-לא אפו, מי יכזיבני;    וישם לאל, מלתי.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב