תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק ד

א                  ויען, אליפז התימני; ויאמר.
ב  הנסה דבר אליך תלאה;    ועצר במלין, מי יוכל.
ג  הנה, יסרת רבים;    וידים רפות תחזק.
ד  כושל, יקימון מליך;    וברכים כרעות תאמץ.
ה  כי עתה, תבוא אליך ותלא;    תגע עדיך, ותבהל.
ו  הלא יראתך, כסלתך;    תקותך, ותם דרכיך.
ז  זכר-נא--מי הוא נקי אבד;    ואיפה, ישרים נכחדו.
ח  כאשר ראיתי, חרשי און;    וזרעי עמל יקצרהו.
ט  מנשמת אלוה יאבדו;    ומרוח אפו יכלו.
י  שאגת אריה, וקול שחל;    ושני כפירים נתעו.
יא  ליש, אבד מבלי-טרף;    ובני לביא, יתפרדו.
יב  ואלי, דבר יגנב;    ותקח אזני, שמץ מנהו.
יג  בשעפים, מחזינות לילה;    בנפל תרדמה, על-אנשים.
יד  פחד קראני, ורעדה;    ורב עצמותי הפחיד.
טו  ורוח, על-פני יחלף;    תסמר, שערת בשרי.
טז  יעמד, ולא-אכיר מראהו--    תמונה, לנגד עיני;
דממה וקול    אשמע.
יז  האנוש, מאלוה יצדק;    אם מעשהו, יטהר-גבר.
יח  הן בעבדיו, לא יאמין;    ובמלאכיו, ישים תהלה.
יט  אף, שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם:    ידכאום, לפני-עש.
כ  מבקר לערב יכתו;    מבלי משים, לנצח יאבדו.
כא  הלא-נסע יתרם בם;    ימותו, ולא בחכמה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב