תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק א

א איש היה בארץ-עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע.  ב וייוולדו לו שבעה בנים, ושלוש בנות.  ג ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות, ועבודה, רבה מאוד; ויהי האיש ההוא, גדול מכל-בני-קדם.  ד והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו; ושלחו, וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות, עימהם.  ה ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם, והשכים בבוקר והעלה עולות מספר כולם--כי אמר איוב, אוליי חטאו בניי ובירכו אלוהים בלבבם:  ככה יעשה איוב, כל-הימים.  {פ}
ו ויהי היום--ויבואו בני האלוהים, להתייצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן, בתוכם.  ז ויאמר יהוה אל-השטן, מאיין תבוא; ויען השטן את-יהוה, ויאמר, משוט בארץ, ומהתהלך בה.  ח ויאמר יהוה אל-השטן, השמת ליבך על-עבדי איוב:  כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים וסר מרע.  ט ויען השטן את-יהוה, ויאמר:  החינם, ירא איוב אלוהים.  י הלוא-אתה שכת בעדו ובעד-ביתו, ובעד כל-אשר-לו--מסביב:  מעשה ידיו בירכת, ומקנהו פרץ בארץ.  יא ואולם שלח-נא ידך, וגע בכל-אשר-לו--אם-לא על-פניך, יברכך.  יב ויאמר יהוה אל-השטן, הנה כל-אשר-לו בידך--רק אליו, אל-תשלח ידך; וייצא, השטן, מעם, פני יהוה.  יג ויהי, היום; ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין, בבית אחיהם הבכור.  יד ומלאך בא אל-איוב, ויאמר:  הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על-ידיהם.  טו ותיפול שבא ותיקחם, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואימלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  טז עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, אש אלוהים נפלה מן-השמיים, ותבער בצאן ובנערים ותאכלם; ואימלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  יז עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על-הגמלים וייקחום, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואימלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  יח עד זה מדבר, וזה בא ויאמר:  בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין, בבית אחיהם הבכור.  יט והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, וייגע בארבע פינות הבית, וייפול על-הנערים, וימותו; ואימלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  כ ויקם איוב ויקרע את-מעילו, ויגז את-ראשו; וייפול ארצה, וישתחו.  כא ויאמר ערום יצאתי מבטן אימי, וערום אשוב שמה--יהוה נתן, ויהוה לקח; יהי שם יהוה, מבורך.  כב בכל-זאת, לא-חטא איוב; ולא-נתן תפלה, לאלוהים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב