תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק א

א אדם שת, אנוש.  ב קינן מהללאל, ירד.  ג חנוך מתושלח, למך.  ד נוח שם, חם ויפת.  {ס}  ה בני יפת--גומר ומגוג, ומדיי ויוון ותובל; ומשך, ותירס.  {ס}  ו ובני, גמר--אשכנז ודיפת, ותוגרמה.  {ס}  ז ובני יוון, אלישה ותרשישה, כיתים, ורודנים.  {ס}  ח בני, חם--כוש ומצריים, פוט וכנען.  ט ובני כוש--סבא וחווילה, וסבתא ורעמא וסבתכא; ובני רעמא, שבא ודדן.  {ס}  י וכוש, ילד את-נמרוד; הוא החל, להיות גיבור בארץ.  {ס}  יא ומצריים ילד את-לודים ואת-ענמים, ואת-להבים--ואת-נפתוחים.  יב ואת-פתרוסים ואת-כסלוחים, אשר יצאו משם פלשתים--ואת-כפתורים.  {ס}  יג וכנען, ילד את-צידון בכורו--ואת-חת.  יד ואת-היבוסי, ואת-האמורי, ואת, הגרגשי.  טו ואת-החיווי ואת-הערקי, ואת-הסיני.  טז ואת-הארוודי ואת-הצמרי, ואת-החמתי.  {ס}  יז בני שם--עילם ואשור, וארפכשד ולוד וארם; ועוץ וחול, וגתר ומשך.  {ס}  יח וארפכשד, ילד את-שלח; ושלח, ילד את-עבר.  יט ולעבר יולד, שני בנים:  שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו, יוקטן.  כ ויוקטן ילד, את-אלמודד ואת-שלף, ואת-חצרמוות, ואת-ירח.  כא ואת-הדורם ואת-אוזל, ואת-דקלה.  כב ואת-עיבל ואת-אבימאל, ואת-שבא.  כג ואת-אופיר ואת-חווילה, ואת-יובב; כל-אלה, בני יוקטן.  {ס}  כד שם ארפכשד, שלח.  כה עבר פלג, רעו.  כו שרוג נחור, תרח.  כז אברם, הוא אברהם.  {ס}  כח בני, אברהם--יצחק, וישמעאל.  {ס}  כט אלה, תולדותם:  בכור ישמעאל נביות, וקדר ואדבאל ומבשם.  ל משמע ודומה, משא חדד ותימא.  לא יטור נפיש, וקדמה; אלה הם, בני ישמעאל.  {ס}  לב ובני קטורה פילגש אברהם, ילדה את-זמרן ויוקשן ומדן ומדיין--וישבק ושוח; ובני יוקשן, שבא ודדן.  {ס}  לג ובני מדיין, עיפה ועפר וחנוך, ואבידע, ואלדעה; כל-אלה, בני קטורה.  {ס}  לד ויולד אברהם, את-יצחק; בני יצחק, עשיו וישראל.  {ס}  לה בני, עשיו--אליפז רעואל ויעוש, ויעלם וקורח.  {ס}  לו בני, אליפז--תימן ואומר צפי וגעתם, קנז ותמנע ועמלק.  {ס}  לז בני, רעואל--נחת זרח, שמה ומיזה.  {ס}  לח ובני שעיר, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודישון ואצר, ודישן.  {ס}  לט ובני לוטן, חורי והומם; ואחות לוטן, תמנע.  {ס}  מ בני שובל, עליין ומנחת ועיבל שפי ואונם; ובני צבעון, איה וענה.  {ס}  מא בני ענה, דישון; ובני דישון, חמרן ואשבן ויתרן וכרן.  מב בני-אצר, בלהן וזעוון יעקן; בני דישון, עוץ וארן.  {פ}

מג ואלה המלכים, אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך-מלך, לבני ישראל:  בלע, בן-בעור, ושם עירו, דנהבה.  מד וימת, בלע; וימלוך תחתיו, יובב בן-זרח מבוצרה.  מה וימת, יובב; וימלוך תחתיו, חושם מארץ התימני.  מו וימת, חושם; וימלוך תחתיו הדד בן-בדד, המכה את-מדיין בשדה מואב, ושם עירו, עווית.  מז וימת, הדד; וימלוך תחתיו, שמלה ממשרקה.  מח וימת, שמלה; וימלוך תחתיו, שאול מרחובות הנהר.  מט וימת, שאול; וימלוך תחתיו, בעל חנן בן-עכבור.  נ וימת, בעל חנן, וימלוך תחתיו הדד, ושם עירו פעי; ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד, בת מי זהב.  נא וימת, הדד;  {פ}
 
ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע אלוף עלווה אלוף יתת.  נב אלוף אוהליבמה אלוף אלה, אלוף פינון.  נג אלוף קנז אלוף תימן, אלוף מבצר.  נד אלוף מגדיאל, אלוף עירם; אלה, אלופי אדום.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו