תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קלה

א  הללו-יה:
הללו, את-שם יהוה;    הללו, עבדי יהוה.
ב  שעמדים, בבית יהוה--    בחצרות, בית אלהינו.
ג  הללו-יה, כי-טוב יהוה;    זמרו לשמו, כי נעים.
ד  כי-יעקב, בחר לו יה;    ישראל, לסגלתו.
ה  כי אני ידעתי, כי-גדול יהוה;    ואדנינו, מכל-אלהים.
ו  כל אשר-חפץ יהוה,    עשה:
בשמים ובארץ--    בימים, וכל-תהמות.
ז  מעלה נשאים,    מקצה הארץ:
ברקים למטר עשה;    מוצא-רוח, מאוצרותיו.
ח  שהכה, בכורי מצרים--    מאדם, עד-בהמה.
ט  שלח, אותת ומפתים--בתוככי מצרים:    בפרעה, ובכל-עבדיו.
י  שהכה, גוים רבים;    והרג, מלכים עצומים.
יא  לסיחון, מלך האמרי, ולעוג, מלך הבשן;    ולכל, ממלכות כנען.
יב  ונתן ארצם נחלה--    נחלה, לישראל עמו.
יג  יהוה, שמך לעולם;    יהוה, זכרך לדר-ודר.
יד  כי-ידין יהוה עמו;    ועל-עבדיו, יתנחם.
טו  עצבי הגוים, כסף וזהב;    מעשה, ידי אדם.
טז  פה-להם, ולא ידברו;    עינים להם, ולא יראו.
יז  אזנים להם, ולא יאזינו;    אף, אין-יש-רוח בפיהם.
יח  כמוהם, יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם.
יט  בית ישראל, ברכו את-יהוה;    בית אהרן, ברכו את-יהוה.
כ  בית הלוי, ברכו את-יהוה;    יראי יהוה, ברכו את-יהוה.
כא  ברוך יהוה, מציון--    שכן ירושלם:
הללו-יה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ