תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק סח

א  למנצח לדוד, מזמור שיר.
ב  יקום אלהים, יפוצו אויביו;    וינוסו משנאיו, מפניו.
ג  כהנדף עשן,    תנדף:
כהמס דונג, מפני-אש--    יאבדו רשעים, מפני אלהים.
ד  וצדיקים--ישמחו יעלצו, לפני אלהים;    וישישו בשמחה.
ה  שירו, לאלהים--    זמרו שמו:
סלו, לרכב בערבות--ביה שמו;    ועלזו לפניו.
ו  אבי יתומים, ודין אלמנות--    אלהים, במעון קדשו.
ז  אלהים, מושיב יחידים ביתה--    מוציא אסירים, בכושרות;
אך סוררים,    שכנו צחיחה.
ח  אלהים--בצאתך, לפני עמך;    בצעדך בישימון סלה.
ט  ארץ רעשה, אף-שמים נטפו--    מפני אלהים:
זה סיני--    מפני אלהים, אלהי ישראל.
י  גשם נדבות, תניף אלהים;    נחלתך ונלאה, אתה כוננתה.
יא  חיתך ישבו-בה;    תכין בטובתך לעני אלהים.
יב  אדני יתן-אמר;    המבשרות, צבא רב.
יג  מלכי צבאות, ידדון ידדון;    ונות-בית, תחלק שלל.
יד  אם-תשכבון,    בין שפתים:
כנפי יונה, נחפה בכסף;    ואברותיה, בירקרק חרוץ.
טו  בפרש שדי מלכים בה--    תשלג בצלמון.
טז  הר-אלהים הר-בשן:    הר גבננים, הר-בשן.
יז  למה, תרצדון--    הרים גבננים:
ההר--חמד אלהים לשבתו;    אף-יהוה, ישכן לנצח.
יח  רכב אלהים, רבתים אלפי שנאן;    אדני בם, סיני בקדש.
יט  עלית למרום, שבית שבי--    לקחת מתנות, באדם;
ואף סוררים,    לשכן יה אלהים.
כ  ברוך אדני, יום יום:    יעמס-לנו--האל ישועתנו סלה.
כא  האל לנו, אל למושעות:    וליהוה אדני--למות, תצאות.
כב  אך-אלהים--ימחץ, ראש איביו:    קדקד שער--מתהלך, באשמיו.
כג  אמר אדני, מבשן אשיב;    אשיב, ממצלות ים.
כד  למען, תמחץ רגלך--בדם:    לשון כלביך--מאיבים מנהו.
כה  ראו הליכותיך אלהים;    הליכות אלי מלכי בקדש.
כו  קדמו שרים, אחר נגנים;    בתוך עלמות, תופפות.
כז  במקהלות, ברכו אלהים;    אדני, ממקור ישראל.
כח  שם בנימן, צעיר רדם--שרי יהודה, רגמתם;    שרי זבלון, שרי נפתלי.
כט  צוה אלהיך, עזך:    עוזה אלהים--זו, פעלת לנו.
ל  מהיכלך, על-ירושלם--    לך יובילו מלכים שי.
לא  גער חית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים--    מתרפס ברצי-כסף;
בזר עמים,    קרבות יחפצו.
לב  יאתיו חשמנים, מני מצרים;    כוש תריץ ידיו, לאלהים.
לג  ממלכות הארץ, שירו לאלהים;    זמרו אדני סלה.
לד  לרכב, בשמי שמי-קדם--    הן יתן בקולו, קול עז.
לה  תנו עז, לאלהים:    על-ישראל גאותו; ועזו, בשחקים.
לו  נורא אלהים,    ממקדשיך:
אל ישראל--    הוא נתן עז ותעצמות לעם;
ברוך אלהים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ