תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק פד

א  למנצח על-הגתית; לבני-קרח מזמור.
ב  מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות.
ג  נכספה וגם-כלתה, נפשי--    לחצרות יהוה:
לבי ובשרי--    ירננו, אל אל-חי.
ד  גם-צפור מצאה בית, ודרור קן לה--    אשר-שתה אפרחיה:
את-מזבחותיך, יהוה צבאות--    מלכי, ואלהי.
ה  אשרי, יושבי ביתך--    עוד, יהללוך סלה.
ו  אשרי אדם, עוז-לו בך;    מסלות, בלבבם.
ז  עברי, בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו;
גם-ברכות,    יעטה מורה.
ח  ילכו, מחיל אל-חיל;    יראה אל-אלהים בציון.
ט  יהוה אלהים צבאות,    שמעה תפלתי;
האזינה אלהי יעקב    סלה.
י  מגננו, ראה אלהים;    והבט, פני משיחך.
יא  כי טוב-יום בחצריך,    מאלף:
בחרתי--הסתופף, בבית אלהי;    מדור, באהלי-רשע.
יב  כי שמש, ומגן--    יהוה אלהים:
חן וכבוד,    יתן יהוה;
לא ימנע-טוב,    להלכים בתמים.
יג  יהוה צבאות--    אשרי אדם, בטח בך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ