תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קטו

א  לא לנו יהוה, לא-לנו:    כי-לשמך, תן כבוד--על-חסדך, על-אמתך.
ב  למה, יאמרו הגוים:    איה-נא, אלהיהם.
ג  ואלהינו בשמים--    כל אשר-חפץ עשה.
ד  עצביהם, כסף וזהב;    מעשה, ידי אדם.
ה  פה-להם, ולא ידברו;    עינים להם, ולא יראו.
ו  אזנים להם, ולא ישמעו;    אף להם, ולא יריחון.
ז  ידיהם, ולא ימישון--רגליהם, ולא יהלכו;    לא-יהגו, בגרונם.
ח  כמוהם, יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם.
ט  ישראל, בטח ביהוה;    עזרם ומגנם הוא.
י  בית אהרן, בטחו ביהוה;    עזרם ומגנם הוא.
יא  יראי יהוה, בטחו ביהוה;    עזרם ומגנם הוא.
יב  יהוה,    זכרנו יברך:
יברך, את-בית ישראל;    יברך, את-בית אהרן.
יג  יברך, יראי יהוה--    הקטנים, עם-הגדלים.
יד  יסף יהוה עליכם;    עליכם, ועל בניכם.
טו  ברוכים אתם, ליהוה--    עשה, שמים וארץ.
טז  השמים שמים, ליהוה;    והארץ, נתן לבני-אדם.
יז  לא המתים, יהללו-יה;    ולא, כל-ירדי דומה.
יח  ואנחנו, נברך יה--    מעתה ועד-עולם:
הללו-יה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ