תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק מ

א  למנצח, לדוד מזמור.
ב  קוה קויתי יהוה;    ויט אלי, וישמע שועתי.
ג  ויעלני, מבור שאון--    מטיט היון:
ויקם על-סלע רגלי;    כונן אשרי.
ד  ויתן בפי, שיר חדש--    תהלה לאלהינו:
יראו רבים וייראו;    ויבטחו, ביהוה.
ה  אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה, מבטחו;
ולא-פנה אל-רהבים,    ושטי כזב.
ו  רבות עשית,    אתה יהוה אלהי--
נפלאתיך ומחשבתיך,    אלינו:
אין, ערך אליך--אגידה ואדברה;    עצמו, מספר.
ז  זבח ומנחה, לא-חפצת--    אזנים, כרית לי;
עולה וחטאה,    לא שאלת.
ח  אז אמרתי, הנה-באתי:    במגלת-ספר, כתוב עלי.
ט  לעשות-רצונך אלהי חפצתי;    ותורתך, בתוך מעי.
י  בשרתי צדק, בקהל רב--    הנה שפתי, לא אכלא:
יהוה,    אתה ידעת.
יא  צדקתך לא-כסיתי, בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי;
לא-כחדתי חסדך ואמתך,    לקהל רב.
יב  אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני;
חסדך ואמתך,    תמיד יצרוני.
יג  כי אפפו-עלי רעות,    עד-אין מספר--
השיגוני עונתי,    ולא-יכלתי לראות;
עצמו משערות ראשי,    ולבי עזבני.
יד  רצה יהוה, להצילני;    יהוה, לעזרתי חושה.
טו  יבשו ויחפרו, יחד--    מבקשי נפשי, לספותה:
יסגו אחור, ויכלמו--    חפצי, רעתי.
טז  ישמו, על-עקב בשתם--    האמרים לי, האח האח.
יז  ישישו וישמחו, בך--    כל-מבקשיך:
יאמרו תמיד, יגדל יהוה--    אהבי, תשועתך.
יח  ואני, עני ואביון--    אדני יחשב-לי:
עזרתי ומפלטי אתה;    אלהי, אל-תאחר.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ