תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לג

א וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים--את-בני ישראל:  לפני, מותו.  ב ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת אש דת למו.  ג אף חבב עמים, כל-קדשיו בידך; והם תכו לרגלך, ישא מדברתיך.  ד תורה צוה-לנו, משה:  מורשה, קהלת יעקב.  ה ויהי בישרון, מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל.  ו יחי ראובן, ואל-ימת; ויהי מתיו, מספר.  {ס}

ז וזאת ליהודה, ויאמר, שמע יהוה קול יהודה, ואל-עמו תביאנו; ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה.  {פ}

ח וללוי אמר, תמיך ואוריך לאיש חסידך, אשר נסיתו במסה, תריבהו על-מי מריבה.  ט האמר לאביו ולאמו, לא ראיתיו, ואת-אחיו לא הכיר, ואת-בנו לא ידע:  כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצרו.  י יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על-מזבחך.  יא ברך יהוה חילו, ופעל ידיו תרצה; מחץ מתנים קמיו ומשנאיו, מן-יקומון.  {ס}

יב לבנימן אמר--ידיד יהוה, ישכן לבטח עליו; חפף עליו כל-היום, ובין כתפיו שכן.  {ס}

יג וליוסף אמר, מברכת יהוה ארצו, ממגד שמים מטל, ומתהום רבצת תחת.  יד וממגד, תבואת שמש; וממגד, גרש ירחים.  טו ומראש, הררי-קדם; וממגד, גבעות עולם.  טז וממגד, ארץ ומלאה, ורצון שכני, סנה; תבואתה לראש יוסף, ולקדקד נזיר אחיו.  יז בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו--בהם עמים ינגח יחדו, אפסי-ארץ; והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה.  {ס}

יח ולזבולן אמר, שמח זבולן בצאתך; ויששכר, באהליך.  יט עמים, הר-יקראו--שם, יזבחו זבחי-צדק:  כי שפע ימים יינקו, ושפני טמוני חול.  {ס}

כ ולגד אמר, ברוך מרחיב גד:  כלביא שכן, וטרף זרוע אף-קדקד.  כא וירא ראשית לו, כי-שם חלקת מחקק ספון; ויתא, ראשי עם--צדקת יהוה עשה, ומשפטיו עם-ישראל.  {ס}

כב ולדן אמר, דן גור אריה; יזנק, מן-הבשן.  כג ולנפתלי אמר--נפתלי שבע רצון, ומלא ברכת יהוה; ים ודרום, ירשה.  {ס}

כד ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר; יהי רצוי אחיו, וטבל בשמן רגלו.  כה ברזל ונחשת, מנעלך; וכימיך, דבאך.  כו אין כאל, ישרון:  רכב שמים בעזרך, ובגאותו שחקים.  כז מענה אלהי קדם, ומתחת זרעת עולם; ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד.  כח וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב, אל-ארץ דגן ותירוש; אף-שמיו, יערפו טל.  כט אשריך ישראל מי כמוך, עם נושע ביהוה, מגן עזרך, ואשר-חרב גאותך; ויכחשו איביך לך, ואתה על-במותימו תדרך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד