תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כג

א לא-יקח איש, את-אשת אביו; ולא יגלה, כנף אביו.  {ס}

ב לא-יבא פצוע-דכא וכרות שפכה, בקהל יהוה.  {ס}

ג לא-יבא ממזר, בקהל יהוה:  גם דור עשירי, לא-יבא לו בקהל יהוה.  {ס}

ד לא-יבא עמוני ומואבי, בקהל יהוה:  גם דור עשירי, לא-יבא להם בקהל יהוה עד-עולם.  ה על-דבר אשר לא-קדמו אתכם, בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצרים; ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור, מפתור ארם נהרים--לקללך.  ו ולא-אבה יהוה אלהיך, לשמע אל-בלעם, ויהפך יהוה אלהיך לך את-הקללה, לברכה:  כי אהבך, יהוה אלהיך.  ז לא-תדרש שלמם, וטבתם, כל-ימיך, לעולם.  {ס}

ח לא-תתעב אדמי, כי אחיך הוא; לא-תתעב מצרי, כי-גר היית בארצו.  ט בנים אשר-יולדו להם, דור שלישי--יבא להם, בקהל יהוה.  {ס}

י כי-תצא מחנה, על-איביך:  ונשמרת--מכל, דבר רע.  יא כי-יהיה בך איש, אשר לא-יהיה טהור מקרה-לילה--ויצא אל-מחוץ למחנה, לא יבא אל-תוך המחנה.  יב והיה לפנות-ערב, ירחץ במים; וכבא השמש, יבא אל-תוך המחנה.  יג ויד תהיה לך, מחוץ למחנה; ויצאת שמה, חוץ.  יד ויתד תהיה לך, על-אזנך; והיה, בשבתך חוץ, וחפרתה בה, ושבת וכסית את-צאתך.  טו כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת איביך לפניך, והיה מחניך, קדוש:  ולא-יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך.  {ס}

טז לא-תסגיר עבד, אל-אדניו, אשר-ינצל אליך, מעם אדניו.  יז עמך ישב בקרבך, במקום אשר-יבחר באחד שעריך--בטוב לו; לא, תוננו.  {ס}

יח לא-תהיה קדשה, מבנות ישראל; ולא-יהיה קדש, מבני ישראל.  יט לא-תביא אתנן זונה ומחיר כלב, בית יהוה אלהיך--לכל-נדר:  כי תועבת יהוה אלהיך, גם-שניהם.  {ס}

כ לא-תשיך לאחיך, נשך כסף נשך אכל:  נשך, כל-דבר אשר ישך.  כא לנכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך--למען יברכך יהוה אלהיך, בכל משלח ידך, על-הארץ, אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  {ס}

כב כי-תדר נדר ליהוה אלהיך, לא תאחר לשלמו:  כי-דרש ידרשנו יהוה אלהיך, מעמך, והיה בך, חטא.  כג וכי תחדל, לנדר--לא-יהיה בך, חטא.  כד מוצא שפתיך, תשמר ועשית:  כאשר נדרת ליהוה אלהיך, נדבה, אשר דברת, בפיך.  {ס}

כה כי תבא בכרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך שבעך; ואל-כליך, לא תתן.  {ס}

כו כי תבא בקמת רעך, וקטפת מלילת בידך; וחרמש לא תניף, על קמת רעך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד