תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כז

א ויצו משה וזקני ישראל, את-העם לאמר:  שמר, את-כל-המצוה, אשר אנכי מצוה אתכם, היום.  ב והיה, ביום אשר תעברו את-הירדן, אל-הארץ, אשר-יהוה אלהיך נתן לך--והקמת לך אבנים גדלות, ושדת אתם בשיד.  ג וכתבת עליהן, את-כל-דברי התורה הזאת--בעברך:  למען אשר תבא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דבר יהוה אלהי-אבתיך, לך.  ד והיה, בעברכם את-הירדן, תקימו את-האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום, בהר עיבל; ושדת אותם, בשיד.  ה ובנית שם מזבח, ליהוה אלהיך:  מזבח אבנים, לא-תניף עליהם ברזל.  ו אבנים שלמות תבנה, את-מזבח יהוה אלהיך; והעלית עליו עולת, ליהוה אלהיך.  ז וזבחת שלמים, ואכלת שם; ושמחת, לפני יהוה אלהיך.  ח וכתבת על-האבנים, את-כל-דברי התורה הזאת--באר היטב.  {ס}

ט וידבר משה והכהנים הלוים, אל כל-ישראל לאמר:  הסכת ושמע, ישראל, היום הזה נהיית לעם, ליהוה אלהיך.  י ושמעת, בקול יהוה אלהיך; ועשית את-מצותו ואת-חקיו, אשר אנכי מצוך היום.  {ס}

יא ויצו משה את-העם, ביום ההוא לאמר.  יב אלה יעמדו לברך את-העם, על-הר גרזים, בעברכם, את-הירדן:  שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימן.  יג ואלה יעמדו על-הקללה, בהר עיבל:  ראובן גד ואשר, וזבולן דן ונפתלי.  יד וענו הלוים, ואמרו אל-כל-איש ישראל--קול רם.  {ס}

טו ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה, מעשה ידי חרש--ושם בסתר; וענו כל-העם ואמרו, אמן.  {ס}

טז ארור, מקלה אביו ואמו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יז ארור, מסיג גבול רעהו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יח ארור, משגה עור בדרך; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יט ארור, מטה משפט גר-יתום--ואלמנה; ואמר כל-העם, אמן.  כ ארור, שכב עם-אשת אביו--כי גלה, כנף אביו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כא ארור, שכב עם-כל-בהמה; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כב ארור, שכב עם-אחתו--בת-אביו, או בת-אמו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כג ארור, שכב עם-חתנתו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כד ארור, מכה רעהו בסתר; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כה ארור לקח שחד, להכות נפש דם נקי; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כו ארור, אשר לא-יקים את-דברי התורה-הזאת--לעשות אותם; ואמר כל-העם, אמן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד