תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כה

א כי-יהיה ריב בין אנשים, ונגשו אל-המשפט ושפטום; והצדיקו, את-הצדיק, והרשיעו, את-הרשע.  ב והיה אם-בן הכות, הרשע--והפילו השפט והכהו לפניו, כדי רשעתו במספר.  ג ארבעים יכנו, לא יסיף:  פן-יסיף להכתו על-אלה מכה רבה, ונקלה אחיך לעיניך.  ד לא-תחסם שור, בדישו.  {ס}

ה כי-ישבו אחים יחדו, ומת אחד מהם ובן אין-לו--לא-תהיה אשת-המת החוצה, לאיש זר:  יבמה יבא עליה, ולקחה לו לאשה ויבמה.  ו והיה, הבכור אשר תלד--יקום, על-שם אחיו המת; ולא-ימחה שמו, מישראל.  ז ואם-לא יחפץ האיש, לקחת את-יבמתו; ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים, ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל--לא אבה, יבמי.  ח וקראו-לו זקני-עירו, ודברו אליו; ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה.  ט ונגשה יבמתו אליו, לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו; וענתה, ואמרה, ככה יעשה לאיש, אשר לא-יבנה את-בית אחיו.  י ונקרא שמו, בישראל:  בית, חלוץ הנעל.  {ס}

יא כי-ינצו אנשים יחדו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד, להציל את-אישה מיד מכהו; ושלחה ידה, והחזיקה במבשיו.  יב וקצתה, את-כפה:  לא תחוס, עינך.  {ס}

יג לא-יהיה לך בכיסך, אבן ואבן:  גדולה, וקטנה.  יד לא-יהיה לך בביתך, איפה ואיפה:  גדולה, וקטנה.  טו אבן שלמה וצדק יהיה-לך, איפה שלמה וצדק יהיה-לך--למען, יאריכו ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  טז כי תועבת יהוה אלהיך, כל-עשה אלה:  כל, עשה עול.  {פ}

יז זכור, את אשר-עשה לך עמלק, בדרך, בצאתכם ממצרים.  יח אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל-הנחשלים אחריך--ואתה, עיף ויגע; ולא ירא, אלהים.  יט והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל-איביך מסביב, בארץ אשר יהוה-אלהיך נתן לך נחלה לרשתה--תמחה את-זכר עמלק, מתחת השמים; לא, תשכח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד