תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יד

א בנים אתם, ליהוה אלהיכם:  לא תתגדדו, ולא-תשימו קרחה בין עיניכם--למת.  ב כי עם קדוש אתה, ליהוה אלהיך; ובך בחר יהוה, להיות לו לעם סגלה, מכל העמים, אשר על-פני האדמה.  {ס}

ג לא תאכל, כל-תועבה.  ד זאת הבהמה, אשר תאכלו:  שור, שה כשבים ושה עזים.  ה איל וצבי, ויחמור; ואקו ודישן, ותאו וזמר.  ו וכל-בהמה מפרסת פרסה, ושסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה, בבהמה--אתה, תאכלו.  ז אך את-זה לא תאכלו, ממעלי הגרה, וממפריסי הפרסה, השסועה:  את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלה גרה המה, ופרסה לא הפריסו--טמאים הם, לכם.  ח ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא, ולא גרה--טמא הוא, לכם; מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו.  {ס}

ט את-זה, תאכלו, מכל, אשר במים:  כל אשר-לו סנפיר וקשקשת, תאכלו.  י וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת, לא תאכלו--טמא הוא, לכם.  {ס}

יא כל-צפור טהרה, תאכלו.  יב וזה, אשר לא-תאכלו מהם:  הנשר והפרס, והעזניה.  יג והראה, ואת-האיה, והדיה, למינה.  יד ואת כל-ערב, למינו.  טו ואת בת היענה, ואת-התחמס ואת-השחף; ואת-הנץ, למינהו.  טז את-הכוס ואת-הינשוף, והתנשמת.  יז והקאת ואת-הרחמה, ואת-השלך.  יח והחסידה, והאנפה למינה; והדוכיפת, והעטלף.  יט וכל שרץ העוף, טמא הוא לכם:  לא, יאכלו.  כ כל-עוף טהור, תאכלו.  כא לא תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשעריך תתננה ואכלה, או מכר לנכרי--כי עם קדוש אתה, ליהוה אלהיך; לא-תבשל גדי, בחלב אמו.  {פ}

כב עשר תעשר, את כל-תבואת זרעך, היצא השדה, שנה שנה.  כג ואכלת לפני יהוה אלהיך, במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירשך ויצהרך, ובכרת בקרך וצאנך:  למען תלמד, ליראה את-יהוה אלהיך--כל-הימים.  כד וכי-ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו--כי-ירחק ממך המקום, אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם:  כי יברכך, יהוה אלהיך.  כה ונתתה, בכסף; וצרת הכסף, בידך, והלכת אל-המקום, אשר יבחר יהוה אלהיך בו.  כו ונתתה הכסף בכל אשר-תאוה נפשך בבקר ובצאן, וביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך, נפשך; ואכלת שם, לפני יהוה אלהיך, ושמחת, אתה וביתך.  כז והלוי אשר-בשעריך, לא תעזבנו:  כי אין לו חלק ונחלה, עמך.  {ס}

כח מקצה שלש שנים, תוציא את-כל-מעשר תבואתך, בשנה, ההוא; והנחת, בשעריך.  כט ובא הלוי כי אין-לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו, ושבעו--למען יברכך יהוה אלהיך, בכל-מעשה ידך אשר תעשה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד