תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יח

א לא-יהיה לכהנים הלוים כל-שבט לוי, חלק ונחלה--עם-ישראל; אשי יהוה ונחלתו, יאכלון.  ב ונחלה לא-יהיה-לו, בקרב אחיו:  יהוה הוא נחלתו, כאשר דבר-לו.  {ס}

ג וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זבחי הזבח--אם-שור אם-שה:  ונתן, לכהן, הזרע והלחיים, והקבה.  ד ראשית דגנך תירשך ויצהרך, וראשית גז צאנך--תתן-לו.  ה כי בו, בחר יהוה אלהיך--מכל-שבטיך:  לעמד לשרת בשם-יהוה הוא ובניו, כל-הימים.  {ס}

ו וכי-יבא הלוי מאחד שעריך, מכל-ישראל, אשר-הוא, גר שם; ובא בכל-אות נפשו, אל-המקום אשר-יבחר יהוה.  ז ושרת, בשם יהוה אלהיו--ככל-אחיו, הלוים, העמדים שם, לפני יהוה.  ח חלק כחלק, יאכלו, לבד ממכריו, על-האבות.  {ס}

ט כי אתה בא אל-הארץ, אשר-יהוה אלהיך נתן לך--לא-תלמד לעשות, כתועבת הגוים ההם.  י לא-ימצא בך, מעביר בנו-ובתו באש, קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף.  יא וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים.  יב כי-תועבת יהוה, כל-עשה אלה; ובגלל, התועבת האלה, יהוה אלהיך, מוריש אותם מפניך.  יג תמים תהיה, עם יהוה אלהיך.  יד כי הגוים האלה, אשר אתה יורש אותם--אל-מעננים ואל-קסמים, ישמעו; ואתה--לא כן, נתן לך יהוה אלהיך.  טו נביא מקרבך מאחיך כמני, יקים לך יהוה אלהיך:  אליו, תשמעון.  טז ככל אשר-שאלת מעם יהוה אלהיך, בחרב, ביום הקהל, לאמר:  לא אסף, לשמע את-קול יהוה אלהי, ואת-האש הגדלה הזאת לא-אראה עוד, ולא אמות.  יז ויאמר יהוה, אלי:  היטיבו, אשר דברו.  יח נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך; ונתתי דברי, בפיו, ודבר אליהם, את כל-אשר אצונו.  יט והיה, האיש אשר לא-ישמע אל-דברי, אשר ידבר, בשמי--אנכי, אדרש מעמו.  כ אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא-צויתיו לדבר, ואשר ידבר, בשם אלהים אחרים--ומת, הנביא ההוא.  כא וכי תאמר, בלבבך:  איכה נדע את-הדבר, אשר לא-דברו יהוה.  כב אשר ידבר הנביא בשם יהוה, ולא-יהיה הדבר ולא יבא--הוא הדבר, אשר לא-דברו יהוה:  בזדון דברו הנביא, לא תגור ממנו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד