תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק א

א ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כרש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמר.  ב כה אמר, כרש מלך פרס--כל ממלכות הארץ, נתן לי יהוה אלהי השמים; והוא-פקד עלי לבנות-לו בית, בירושלם אשר ביהודה.  ג מי-בכם מכל-עמו, יהי אלהיו עמו, ויעל, לירושלם אשר ביהודה; ויבן, את-בית יהוה אלהי ישראל--הוא האלהים, אשר בירושלם.  ד וכל-הנשאר, מכל-המקמות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקמו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלהים, אשר בירושלם.  ה ויקומו ראשי האבות, ליהודה ובנימן, והכהנים, והלוים; לכל העיר האלהים, את-רוחו, לעלות לבנות, את-בית יהוה אשר בירושלם.  ו וכל-סביבתיהם חזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.  {ס}

ז והמלך כורש, הוציא את-כלי בית-יהוה, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם, ויתנם בבית אלהיו.  ח ויוציאם, כורש מלך פרס, על-יד, מתרדת הגזבר; ויספרם, לששבצר, הנשיא, ליהודה.  ט ואלה, מספרם:  אגרטלי זהב שלשים, אגרטלי-כסף אלף, מחלפים, תשעה ועשרים.  {ס}

י כפורי זהב, שלשים--  {ס}  כפורי כסף משנים, ארבע מאות ועשרה; כלים אחרים, אלף.  {ס}

יא כל-כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות; הכל העלה ששבצר, עם העלות הגולה--מבבל, לירושלם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג