תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג


נחום פרק א

א משא, נינוה--ספר חזון נחום, האלקשי.  ב אל קנוא ונקם יהוה, נקם יהוה ובעל חמה; נקם יהוה לצריו, ונוטר הוא לאיביו.  ג יהוה, ארך אפים וגדול- וגדל- כח, ונקה, לא ינקה; יהוה, בסופה ובשערה דרכו, וענן, אבק רגליו.  ד גוער בים ויבשהו, וכל-הנהרות החריב; אמלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אמלל.  ה הרים רעשו ממנו, והגבעות התמגגו; ותשא הארץ מפניו, ותבל וכל-יושבי בה.  ו לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו; חמתו נתכה כאש, והצרים נתצו ממנו.  ז טוב יהוה, למעוז ביום צרה; וידע, חסי בו.  ח ובשטף עבר, כלה יעשה מקומה; ואיביו, ירדף-חשך.  ט מה-תחשבון, אל-יהוה--כלה, הוא עשה; לא-תקום פעמים, צרה.  י כי עד-סירים סבכים, וכסבאם סבואים; אכלו--כקש יבש, מלא.  יא ממך יצא, חשב על-יהוה רעה--יעץ, בליעל.  {ס}

יב כה אמר יהוה, אם-שלמים וכן רבים, וכן נגוזו, ועבר; וענתך--לא אענך, עוד.  יג ועתה, אשבר מטהו מעליך; ומוסרתיך, אנתק.  יד וצוה עליך יהוה, לא-יזרע משמך עוד; מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה, אשים קברך--כי קלות.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג