תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק א

א דבר-יהוה אשר היה, אל-מיכה המרשתי, בימי יותם אחז יחזקיה, מלכי יהודה--אשר-חזה על-שמרון, וירושלם.  ב שמעו עמים כלם, הקשיבי ארץ ומלאה; ויהי אדני יהוה בכם לעד, אדני מהיכל קדשו.  ג כי-הנה יהוה, יצא ממקומו; וירד ודרך, על-במותי במתי ארץ.  ד ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מגרים במורד.  ה בפשע יעקב כל-זאת, ובחטאות בית ישראל; מי-פשע יעקב, הלוא שמרון, ומי במות יהודה, הלוא ירושלם.  ו ושמתי שמרון לעי השדה, למטעי כרם; והגרתי לגי אבניה, ויסדיה אגלה.  ז וכל-פסיליה יכתו, וכל-אתנניה ישרפו באש, וכל-עצביה, אשים שממה:  כי מאתנן זונה, קבצה, ועד-אתנן זונה, ישובו.  ח על-זאת אספדה ואילילה, אילכה שילל שולל וערום; אעשה מספד כתנים, ואבל כבנות יענה.  ט כי אנושה, מכותיה:  כי-באה, עד-יהודה--נגע עד-שער עמי, עד-ירושלם.  י בגת, אל-תגידו--בכו, אל-תבכו; בבית לעפרה, עפר התפלשתי התפלשי יא עברי לכם יושבת שפיר, עריה-בשת; לא יצאה, יושבת צאנן--מספד בית האצל, יקח מכם עמדתו.  יב כי-חלה לטוב, יושבת מרות:  כי-ירד רע מאת יהוה, לשער ירושלם.  יג רתם המרכבה לרכש, יושבת לכיש; ראשית חטאת היא לבת-ציון, כי-בך נמצאו פשעי ישראל.  יד לכן תתני שלוחים, על מורשת גת; בתי אכזיב לאכזב, למלכי ישראל.  טו עד, הירש אבי לך, יושבת, מרשה:  עד-עדלם יבוא, כבוד ישראל.  טז קרחי וגזי, על-בני תענוגיך; הרחבי קרחתך כנשר, כי גלו ממך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז