תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק א

א שיר השירים, אשר לשלמה.  ב ישקני מנשיקות פיהו, כי-טובים דדיך מיין.  ג לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך; על-כן, עלמות אהבוך.  ד משכני, אחריך נרוצה; הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך--נזכירה דדיך מיין, מישרים אהבוך.  {פ}

ה שחורה אני ונאוה, בנות ירושלם; כאהלי קדר, כיריעות שלמה.  ו אל-תראוני שאני שחרחרת, ששזפתני השמש; בני אמי נחרו-בי, שמני נטרה את-הכרמים--כרמי שלי, לא נטרתי.  ז הגידה לי, שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים; שלמה אהיה כעטיה, על עדרי חבריך.  ח אם-לא תדעי לך, היפה בנשים; צאי-לך בעקבי הצאן, ורעי את-גדיתיך, על, משכנות הרעים.  {פ}

ט לססתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעיתי.  י נאוו לחייך בתרים, צוארך בחרוזים.  יא תורי זהב נעשה-לך, עם נקדות הכסף.  יב עד-שהמלך, במסבו, נרדי, נתן ריחו.  יג צרור המר דודי לי, בין שדי ילין.  יד אשכל הכפר דודי לי, בכרמי עין גדי.  {ס}

טו הנך יפה רעיתי, הנך יפה עיניך יונים.  טז הנך יפה דודי אף נעים, אף-ערשנו רעננה.  יז קרות בתינו ארזים, רחיטנו רהיטנו ברותים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח