תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק א

א דברי עמוס, אשר-היה בנקדים מתקוע:  אשר חזה על-ישראל בימי עזיה מלך-יהודה, ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל--שנתים, לפני הרעש.  ב ויאמר--יהוה מציון ישאג, ומירושלם יתן קולו; ואבלו נאות הרעים, ויבש ראש הכרמל.  {פ}

ג כה, אמר יהוה, על-שלשה פשעי דמשק, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-דושם בחרצות הברזל, את-הגלעד.  ד ושלחתי אש, בבית חזאל; ואכלה, ארמנות בן-הדד.  ה ושברתי, בריח דמשק, והכרתי יושב מבקעת-און, ותומך שבט מבית עדן; וגלו עם-ארם קירה, אמר יהוה.  {פ}

ו כה, אמר יהוה, על-שלשה פשעי עזה, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הגלותם גלות שלמה, להסגיר לאדום.  ז ושלחתי אש, בחומת עזה; ואכלה, ארמנתיה.  ח והכרתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון; והשיבותי ידי על-עקרון, ואבדו שארית פלשתים--אמר, אדני יהוה.  {פ}

ט כה, אמר יהוה, על-שלשה פשעי-צר, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הסגירם גלות שלמה, לאדום, ולא זכרו, ברית אחים.  י ושלחתי אש, בחומת צר; ואכלה, ארמנותיה.  {פ}

יא כה, אמר יהוה, על-שלשה פשעי אדום, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-רדפו בחרב אחיו, ושחת רחמיו, ויטרף לעד אפו, ועברתו שמרה נצח.  יב ושלחתי אש, בתימן; ואכלה, ארמנות בצרה.  {פ}

יג כה, אמר יהוה, על-שלשה פשעי בני-עמון, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את-גבולם.  יד והצתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה; בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה.  טו והלך מלכם, בגולה; הוא ושריו יחדו, אמר יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט