תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יואל פרק א

א דבר-יהוה אשר היה, אל-יואל בן-פתואל.  ב שמעו-זאת, הזקנים, והאזינו, כל יושבי הארץ; ההיתה זאת בימיכם, ואם בימי אבתיכם.  ג עליה, לבניכם ספרו; ובניכם, לבניהם, ובניהם, לדור אחר.  ד יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק; ויתר הילק, אכל החסיל.  ה הקיצו שכורים ובכו, והיללו כל-שתי יין; על-עסיס, כי נכרת מפיכם.  ו כי-גוי עלה על-ארצי, עצום ואין מספר; שניו שני אריה, ומתלעות לביא לו.  ז שם גפני לשמה, ותאנתי לקצפה; חשף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה.  ח אלי, כבתולה חגרת-שק על-בעל נעוריה.  ט הכרת מנחה ונסך, מבית יהוה; אבלו, הכהנים, משרתי, יהוה.  י שדד שדה, אבלה אדמה:  כי שדד דגן, הוביש תירוש אמלל יצהר.  יא הבישו אכרים, הילילו כרמים, על-חטה, ועל-שערה:  כי אבד, קציר שדה.  יב הגפן הובישה, והתאנה אמללה; רמון גם-תמר ותפוח, כל-עצי השדה יבשו--כי-הביש ששון, מן-בני אדם.  {ס}

יג חגרו וספדו הכהנים, הילילו משרתי מזבח--באו לינו בשקים, משרתי אלהי:  כי נמנע מבית אלהיכם, מנחה ונסך.  יד קדשו-צום, קראו עצרה--אספו זקנים כל ישבי הארץ, בית יהוה אלהיכם; וזעקו, אל-יהוה.  טו אהה, ליום:  כי קרוב יום יהוה, וכשד משדי יבוא.  טז הלוא נגד עינינו, אכל נכרת; מבית אלהינו, שמחה וגיל.  יז עבשו פרדות, תחת מגרפתיהם--נשמו אצרות, נהרסו ממגרות:  כי הביש, דגן.  יח מה-נאנחה בהמה, נבכו עדרי בקר--כי אין מרעה, להם; גם-עדרי הצאן, נאשמו.  יט אליך יהוה, אקרא:  כי אש, אכלה נאות מדבר, ולהבה, להטה כל-עצי השדה.  כ גם-בהמות שדה, תערוג אליך:  כי יבשו, אפיקי מים, ואש, אכלה נאות המדבר.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד