תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - אסתר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י


אסתר פרק א

א ויהי, בימי אחשורוש:  הוא אחשורוש, המלך מהדו ועד-כוש--שבע ועשרים ומאה, מדינה.  ב בימים, ההם--כשבת המלך אחשורוש, על כסא מלכותו, אשר, בשושן הבירה.  ג בשנת שלוש, למלכו, עשה משתה, לכל-שריו ועבדיו:  חיל פרס ומדי, הפרתמים ושרי המדינות--לפניו.  ד בהראתו, את-עשר כבוד מלכותו, ואת-יקר, תפארת גדולתו; ימים רבים, שמונים ומאת יום.  ה ובמלואת הימים האלה, עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה--שבעת ימים:  בחצר, גנת ביתן המלך.  ו חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי-בוץ וארגמן, על-גלילי כסף, ועמודי שש; מטות זהב וכסף, על רצפת בהט-ושש--ודר וסחרת.  ז והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים; ויין מלכות רב, כיד המלך.  ח והשתיה כדת, אין אנס:  כי-כן יסד המלך, על כל-רב ביתו--לעשות, כרצון איש-ואיש.  {ס}

ט גם ושתי המלכה, עשתה משתה נשים--בית, המלכות, אשר, למלך אחשורוש.  י ביום, השביעי, כטוב לב-המלך, ביין--אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא, זתר וכרכס, שבעת הסריסים, המשרתים את-פני המלך אחשורוש.  יא להביא את-ושתי המלכה, לפני המלך--בכתר מלכות:  להראות העמים והשרים את-יפיה, כי-טובת מראה היא.  יב ותמאן המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך, אשר, ביד הסריסים; ויקצף המלך מאד, וחמתו בערה בו.  {ס}

יג ויאמר המלך, לחכמים ידעי העתים:  כי-כן, דבר המלך, לפני, כל-ידעי דת ודין.  יד והקרב אליו, כרשנא שתר אדמתא תרשיש, מרס מרסנא, ממוכן--שבעת שרי פרס ומדי, ראי פני המלך, הישבים ראשנה, במלכות.  טו כדת, מה-לעשות, במלכה, ושתי--על אשר לא-עשתה, את-מאמר המלך אחשורוש, ביד, הסריסים.  {ס}

טז ויאמר מומכן ממוכן, לפני המלך והשרים, לא על-המלך לבדו, עותה ושתי המלכה:  כי על-כל-השרים, ועל-כל-העמים, אשר, בכל-מדינות המלך אחשורוש.  יז כי-יצא דבר-המלכה על-כל-הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן:  באמרם, המלך אחשורוש אמר להביא את-ושתי המלכה לפניו--ולא-באה.  יח והיום הזה תאמרנה שרות פרס-ומדי, אשר שמעו את-דבר המלכה, לכל, שרי המלך; וכדי, בזיון וקצף.  יט אם-על-המלך טוב, יצא דבר-מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס-ומדי, ולא יעבור:  אשר לא-תבוא ושתי, לפני המלך אחשורוש, ומלכותה יתן המלך, לרעותה הטובה ממנה.  כ ונשמע פתגם המלך אשר-יעשה בכל-מלכותו, כי רבה היא; וכל-הנשים, יתנו יקר לבעליהן--למגדול, ועד-קטן.  כא וייטב, הדבר, בעיני המלך, והשרים; ויעש המלך, כדבר ממוכן.  כב וישלח ספרים, אל-כל-מדינות המלך--אל-מדינה ומדינה ככתבה, ואל-עם ועם כלשונו:  להיות כל-איש שרר בביתו, ומדבר כלשון עמו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - אסתר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י