תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק א

א ויהי, אחרי מות משה--עבד יהוה; ויאמר יהוה אל-יהושע בן-נון, משרת משה לאמר.  ב משה עבדי, מת; ועתה קום עבר את-הירדן הזה, אתה וכל-העם הזה, אל-הארץ, אשר אנכי נתן להם לבני ישראל.  ג כל-מקום, אשר תדרך כף-רגלכם בו--לכם נתתיו:  כאשר דברתי, אל-משה.  ד מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת, כל ארץ החתים, ועד-הים הגדול, מבוא השמש--יהיה, גבולכם.  ה לא-יתיצב איש לפניך, כל ימי חייך:  כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך.  ו חזק, ואמץ:  כי אתה, תנחיל את-העם הזה, את-הארץ, אשר-נשבעתי לאבותם לתת להם.  ז רק חזק ואמץ מאד, לשמר לעשות ככל-התורה--אשר צוך משה עבדי, אל-תסור ממנו ימין ושמאול:  למען תשכיל, בכל אשר תלך.  ח לא-ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמר לעשות, ככל-הכתוב בו:  כי-אז תצליח את-דרכך, ואז תשכיל.  ט הלוא צויתיך חזק ואמץ, אל-תערץ ואל-תחת:  כי עמך יהוה אלהיך, בכל אשר תלך.  {פ}

י ויצו יהושע, את-שטרי העם לאמר.  יא עברו בקרב המחנה, וצוו את-העם לאמר, הכינו לכם, צידה:  כי בעוד שלשת ימים, אתם עברים את-הירדן הזה, לבוא לרשת את-הארץ, אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה.  {פ}

יב ולראובני, ולגדי, ולחצי, שבט המנשה--אמר יהושע, לאמר.  יג זכור, את-הדבר, אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה, לאמר:  יהוה אלהיכם מניח לכם, ונתן לכם את-הארץ הזאת.  יד נשיכם טפכם, ומקניכם, ישבו, בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן; ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם, כל גבורי החיל, ועזרתם, אותם.  טו עד אשר-יניח יהוה לאחיכם, ככם, וירשו גם-המה, את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן להם; ושבתם לארץ ירשתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן מזרח השמש.  טז ויענו, את-יהושע לאמר:  כל אשר-צויתנו נעשה, ואל-כל-אשר תשלחנו נלך.  יז ככל אשר-שמענו אל-משה, כן נשמע אליך:  רק יהיה יהוה אלהיך, עמך, כאשר היה, עם-משה.  יח כל-איש אשר-ימרה את-פיך, ולא-ישמע את-דבריך לכל אשר-תצונו--יומת:  רק, חזק ואמץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד