תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לג

א וזאת הברכה, אשר בירך משה איש האלוהים--את-בני ישראל:  לפני, מותו.  ב ויאמר, יהוה מסיניי בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן, ואתה מרבבות קודש; מימינו, אש דת למו.  ג אף חובב עמים, כל-קדושיו בידך; והם תוכו לרגלך, יישא מדברותיך.  ד תורה ציווה-לנו, משה:  מורשה, קהילת יעקוב.  ה ויהי בישורון, מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל.  ו יחי ראובן, ואל-ימות; ויהי מתיו, מספר.  {ס}

ז וזאת ליהודה, ויאמר, שמע יהוה קול יהודה, ואל-עמו תביאנו; ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה.  {פ}

ח וללוי אמר, תומיך ואוריך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסה, תריבהו על-מי מריבה.  ט האומר לאביו ולאימו, לא ראיתיו, ואת-אחיו לא הכיר, ואת-בניו לא ידע:  כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו.  י יורו משפטיך ליעקוב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על-מזבחך.  יא ברך יהוה חילו, ופועל ידיו תרצה; מחץ מותניים קמיו ומשנאיו, מן-יקומון.  {ס}

יב לבנימין אמר--ידיד יהוה, ישכון לבטח עליו; חופף עליו כל-היום, ובין כתפיו שכן.  {ס}

יג וליוסף אמר, מבורכת יהוה ארצו, ממגד שמיים מטל, ומתהום רובצת תחת.  יד וממגד, תבואות שמש; וממגד, גרש ירחים.  טו ומראש, הררי-קדם; וממגד, גבעות עולם.  טז וממגד, ארץ ומלואה, ורצון שוכני, סנה; תבואתה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו.  יז בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו--בהם עמים ינגח יחדיו, אפסי-ארץ; והם רבבות אפריים, והם אלפי מנשה.  {ס}

יח ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך; ויששכר, באוהליך.  יט עמים, הר-יקראו--שם, יזבחו זבחי-צדק:  כי שפע ימים יינקו, ושפוני טמוני חול.  {ס}

כ ולגד אמר, ברוך מרחיב גד:  כלביא שכן, וטרף זרוע אף-קודקוד.  כא וירא ראשית לו, כי-שם חלקת מחוקק ספון; וייתא, ראשי עם--צדקת יהוה עשה, ומשפטיו עם-ישראל.  {ס}

כב ולדן אמר, דן גור אריה; יזנק, מן-הבשן.  כג ולנפתלי אמר--נפתלי שבע רצון, ומלא ברכת יהוה; ים ודרום, ירשה.  {ס}

כד ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר; יהי רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו.  כה ברזל ונחושת, מנעלך; וכימיך, דובאך.  כו אין כאל, ישורון:  רוכב שמיים בעזרך, ובגאוותו שחקים.  כז מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרועות עולם; ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד.  כח וישכון ישראל בטח בדד עין יעקוב, אל-ארץ דגן ותירוש; אף-שמיו, יערפו טל.  כט אשריך ישראל מי כמוך, עם נושע ביהוה, מגן עזרך, ואשר-חרב גאוותך; וייכחשו אויביך לך, ואתה על-במותימו תדרוך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?