תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יד

א בנים אתם, ליהוה אלוהיכם:  לא תתגודדו, ולא-תשימו קורחה בין עיניכם--למת.  ב כי עם קדוש אתה, ליהוה אלוהיך; ובך בחר יהוה, להיות לו לעם סגולה, מכול העמים, אשר על-פני האדמה.  {ס}

ג לא תאכל, כל-תועבה.  ד זאת הבהמה, אשר תאכלו:  שור, שה כשבים ושה עיזים.  ה אייל וצבי, ויחמור; ואקו ודישון, ותאו וזמר.  ו וכל-בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה, בבהמה--אותה, תאכלו.  ז אך את-זה לא תאכלו, ממעלי הגרה, וממפריסי הפרסה, השסועה:  את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלי גרה המה, ופרסה לא הפריסו--טמאים הם, לכם.  ח ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא, ולא גרה--טמא הוא, לכם; מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו.  {ס}

ט את-זה, תאכלו, מכול, אשר במים:  כול אשר-לו סנפיר וקשקשת, תאכלו.  י וכול אשר אין-לו סנפיר וקשקשת, לא תאכלו--טמא הוא, לכם.  {ס}

יא כל-ציפור טהורה, תאכלו.  יב וזה, אשר לא-תאכלו מהם:  הנשר והפרס, והעוזנייה.  יג והראה, ואת-האיה, והדיה, למינה.  יד ואת כל-עורב, למינו.  טו ואת בת היענה, ואת-התחמס ואת-השחף; ואת-הנץ, למינהו.  טז את-הכוס ואת-הינשוף, והתנשמת.  יז והקאת ואת-הרחמה, ואת-השלך.  יח והחסידה, והאנפה למינה; והדוכיפת, והעטלף.  יט וכול שרץ העוף, טמא הוא לכם:  לא, ייאכלו.  כ כל-עוף טהור, תאכלו.  כא לא תאכלו כל-נבילה לגר אשר-בשעריך תיתננה ואכלה, או מכור לנוכרי--כי עם קדוש אתה, ליהוה אלוהיך; לא-תבשל גדי, בחלב אימו.  {פ}

כב עשר תעשר, את כל-תבואת זרעך, היוצא השדה, שנה שנה.  כג ואכלת לפני יהוה אלוהיך, במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך:  למען תלמד, ליראה את-יהוה אלוהיך--כל-הימים.  כד וכי-ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו--כי-ירחק ממך המקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך לשום שמו שם:  כי יברכך, יהוה אלוהיך.  כה ונתת, בכסף; וצרת הכסף, בידך, והלכת אל-המקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך בו.  כו ונתת הכסף בכול אשר-תאווה נפשך בבקר ובצאן, וביין ובשיכר, ובכול אשר תשאלך, נפשך; ואכלת שם, לפני יהוה אלוהיך, ושמחת, אתה וביתך.  כז והלוי אשר-בשעריך, לא תעזבנו:  כי אין לו חלק ונחלה, עימך.  {ס}

כח מקצה שלוש שנים, תוציא את-כל-מעשר תבואתך, בשנה, ההיא; והנחת, בשעריך.  כט ובא הלוי כי אין-לו חלק ונחלה עימך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו, ושבעו--למען יברכך יהוה אלוהיך, בכל-מעשה ידך אשר תעשה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?