תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק טו

א מקץ שבע-שנים, תעשה שמיטה.  ב וזה, דבר השמיטה--שמוט כל-בעל משה ידו, אשר ישה בריעהו:  לא-ייגוש את-ריעהו ואת-אחיו, כי-קרא שמיטה ליהוה.  ג את-הנוכרי, תיגוש; ואשר יהיה לך את-אחיך, תשמט ידך.  ד אפס, כי לא יהיה-בך אביון:  כי-ברך יברכך, יהוה, בארץ, אשר יהוה אלוהיך נותן-לך נחלה לרשתה.  ה רק אם-שמוע תשמע, בקול יהוה אלוהיך, לשמור לעשות את-כל-המצוה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום.  ו כי-יהוה אלוהיך בירכך, כאשר דיבר-לך; והעבטת גויים רבים, ואתה לא תעבוט, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשולו.  {ס}

ז כי-יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך--לא תאמץ את-לבבך, ולא תקפוץ את-ידך, מאחיך, האביון.  ח כי-פתוח תפתח את-ידך, לו; והעבט, תעביטנו, די מחסורו, אשר יחסר לו.  ט הישמר לך פן-יהיה דבר עם-לבבך בלייעל לאמור, קרבה שנת-השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו; וקרא עליך אל-יהוה, והיה בך חטא.  י נתון תיתן לו, ולא-יירע לבבך בתיתך לו:  כי בגלל הדבר הזה, יברכך יהוה אלוהיך, בכל-מעשך, ובכול משלח ידך.  יא כי לא-יחדל אביון, מקרב הארץ; על-כן אנוכי מצווך, לאמור, פתוח תפתח את-ידך לאחיך לענייך ולאביונך, בארצך.  {ס}

יב כי-יימכר לך אחיך העברי, או העברייה--ועבדך, שש שנים; ובשנה, השביעית, תשלחנו חופשי, מעימך.  יג וכי-תשלחנו חופשי, מעימך--לא תשלחנו, ריקם.  יד הענק תעניק, לו, מצאנך, ומגורנך ומיקבך:  אשר בירכך יהוה אלוהיך, תיתן-לו.  טו וזכרת, כי עבד היית בארץ מצריים, ויפדך, יהוה אלוהיך; על-כן אנוכי מצווך, את-הדבר הזה--היום.  טז והיה כי-יאמר אליך, לא אצא מעימך:  כי אהבך ואת-ביתך, כי-טוב לו עימך.  יז ולקחת את-המרצע, ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך, עבד עולם; ואף לאמתך, תעשה-כן.  יח לא-יקשה בעיניך, בשלחך אותו חופשי מעימך--כי משנה שכר שכיר, עבדך שש שנים; ובירכך יהוה אלוהיך, בכול אשר תעשה.  {פ}

יט כל-הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצאנך, הזכר--תקדיש, ליהוה אלוהיך:  לא תעבוד בבכור שורך, ולא תגוז בכור צאנך.  כ לפני יהוה אלוהיך תאכלנו שנה בשנה, במקום אשר-יבחר יהוה--אתה, וביתך.  כא וכי-יהיה בו מום, פיסח או עיוור, כול, מום רע--לא תזבחנו, ליהוה אלוהיך.  כב בשעריך, תאכלנו--הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאייל.  כג רק את-דמו, לא תאכל:  על-הארץ תשפכנו, כמים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?