תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כה

א כי-יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל-המשפט ושפטום; והצדיקו, את-הצדיק, והרשיעו, את-הרשע.  ב והיה אם-בן הכות, הרשע--והפילו השופט והכהו לפניו, כדי רשעתו במספר.  ג ארבעים יכנו, לא יוסיף:  פן-יוסיף להכותו על-אלה מכה רבה, ונקלה אחיך לעיניך.  ד לא-תחסום שור, בדישו.  {ס}

ה כי-יישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין-לו--לא-תהיה אשת-המת החוצה, לאיש זר:  יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה וייבמה.  ו והיה, הבכור אשר תלד--יקום, על-שם אחיו המת; ולא-יימחה שמו, מישראל.  ז ואם-לא יחפוץ האיש, לקחת את-יבמתו; ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים, ואמרה מיאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל--לא אבה, יבמי.  ח וקראו-לו זקני-עירו, ודיברו אליו; ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה.  ט וניגשה יבמתו אליו, לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו; וענתה, ואמרה, ככה ייעשה לאיש, אשר לא-יבנה את-בית אחיו.  י ונקרא שמו, בישראל:  בית, חלוץ הנעל.  {ס}

יא כי-יינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד, להציל את-אישה מיד מכהו; ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו.  יב וקצותה, את-כפה:  לא תחוס, עינך.  {ס}

יג לא-יהיה לך בכיסך, אבן ואבן:  גדולה, וקטנה.  יד לא-יהיה לך בביתך, איפה ואיפה:  גדולה, וקטנה.  טו אבן שלמה וצדק יהיה-לך, איפה שלמה וצדק יהיה-לך--למען, יאריכו ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  טז כי תועבת יהוה אלוהיך, כל-עושה אלה:  כול, עושה עוול.  {פ}

יז זכור, את אשר-עשה לך עמלק, בדרך, בצאתכם ממצריים.  יח אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל-הנחשלים אחריך--ואתה, עייף ויגע; ולא ירא, אלוהים.  יט והיה בהניח יהוה אלוהיך לך מכל-אויביך מסביב, בארץ אשר יהוה-אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה--תמחה את-זכר עמלק, מתחת השמיים; לא, תשכח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?