תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ח

א כל-המצוה, אשר אנוכי מצווך היום--תשמרון לעשות:  למען תחיון ורביתם, ובאתם וירשתם את-הארץ, אשר-נשבע יהוה, לאבותיכם.  ב וזכרת את-כל-הדרך, אשר הוליכך יהוה אלוהיך זה ארבעים שנה--במדבר:  למען ענותך לנסותך, לדעת את-אשר בלבבך התשמור מצוותיו--אם-לא.  ג ויענך, וירעיבך, ויאכילך את-המן אשר לא-ידעת, ולא ידעון אבותיך:  למען הודיעך, כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם--כי על-כל-מוצא פי-יהוה, יחיה האדם.  ד שמלתך לא בלתה, מעליך, ורגלך, לא בצקה--זה, ארבעים שנה.  ה וידעת, עם-לבבך:  כי, כאשר ייסר איש את-בנו, יהוה אלוהיך, מייסרך.  ו ושמרת, את-מצוות יהוה אלוהיך, ללכת בדרכיו, וליראה אותו.  ז כי יהוה אלוהיך, מביאך אל-ארץ טובה:  ארץ, נחלי מים--עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר.  ח ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן, ודבש.  ט ארץ, אשר לא במסכנות תאכל-בה לחם--לא-תחסר כול, בה; ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת.  י ואכלת, ושבעת--ובירכת את-יהוה אלוהיך, על-הארץ הטובה אשר נתן-לך.  יא הישמר לך, פן-תשכח את-יהוה אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום.  יב פן-תאכל, ושבעת; ובתים טובים תבנה, וישבת.  יג ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה-לך; וכול אשר-לך, ירבה.  יד ורם, לבבך; ושכחת את-יהוה אלוהיך, המוציאך מארץ מצריים מבית עבדים.  טו המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב, וצימאון, אשר אין-מים; המוציא לך מים, מצור החלמיש.  טז המאכילך מן במדבר, אשר לא-ידעון אבותיך:  למען ענותך, ולמען נסותך--להיטיבך, באחריתך.  יז ואמרת, בלבבך:  כוחי ועוצם ידי, עשה לי את-החיל הזה.  יח וזכרת, את-יהוה אלוהיך--כי הוא הנותן לך כוח, לעשות חיל:  למען הקים את-בריתו אשר-נשבע לאבותיך, כיום הזה.  {פ}

יט והיה, אם-שכוח תשכח את-יהוה אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית להם--העידותי בכם היום, כי אבוד תאבדון.  כ כגויים, אשר יהוה מאביד מפניכם--כן, תאבדון:  עקב לא תשמעון, בקול יהוה אלוהיכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?