תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לד

א ויעל משה מערבות מואב, אל-הר נבו, ראש הפסגה, אשר על-פני ירחו; ויראהו יהוה את-כל-הארץ את-הגלעד, עד-דן.  ב ואת, כל-נפתלי, ואת-ארץ אפריים, ומנשה; ואת כל-ארץ יהודה, עד הים האחרון.  ג ואת-הנגב, ואת-הכיכר בקעת ירחו עיר התמרים--עד-צוער.  ד ויאמר יהוה אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקוב לאמור, לזרעך, אתננה; הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור.  ה וימת שם משה עבד-יהוה, בארץ מואב--על-פי יהוה.  ו ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פעור; ולא-ידע איש את-קבורתו, עד היום הזה.  ז ומשה, בן-מאה ועשרים שנה--במותו; לא-כהתה עינו, ולא-נס ליחו.  ח ויבכו בני ישראל את-משה בערבות מואב, שלושים יום; וייתמו, ימי בכי אבל משה.  ט ויהושוע בן-נון, מלא רוח חכמה--כי-סמך משה את-ידיו, עליו; וישמעו אליו בני-ישראל ויעשו, כאשר ציווה יהוה את-משה.  י ולא-קם נביא עוד בישראל, כמשה, אשר ידעו יהוה, פנים אל-פנים.  יא לכל-האותות והמופתים, אשר שלחו יהוה, לעשות, בארץ מצריים--לפרעה ולכל-עבדיו, ולכל-ארצו.  יב ולכול היד החזקה, ולכול המורא הגדול, אשר עשה משה, לעיני כל-ישראל.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?