תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יג

א את כל-הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם--אותו תשמרו, לעשות:  לא-תוסף עליו, ולא תגרע ממנו.  {פ}

ב כי-יקום בקרבך נביא, או חולם חלום; ונתן אליך אות, או מופת.  ג ובא האות והמופת, אשר-דיבר אליך לאמור:  נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא-ידעתם--ונועבדם.  ד לא תשמע, אל-דברי הנביא ההוא, או אל-חולם החלום, ההוא:  כי מנסה יהוה אלוהיכם, אתכם, לדעת הישכם אוהבים את-יהוה אלוהיכם, בכל-לבבכם ובכל-נפשכם.  ה אחרי יהוה אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו; ואת-מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון.  ו והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר-סרה על-יהוה אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצריים והפודך מבית עבדים--להדיחך מן-הדרך, אשר ציווך יהוה אלוהיך ללכת בה; וביערת הרע, מקרבך.  {ס}

ז כי יסיתך אחיך בן-אימך או-בנך או-בתך או אשת חיקך, או ריעך אשר כנפשך--בסתר לאמור:  נלכה, ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה ואבותיך.  ח מאלוהי העמים, אשר סביבותיכם, הקרובים אליך, או הרחוקים ממך--מקצה הארץ, ועד-קצה הארץ.  ט לא-תאבה לו, ולא תשמע אליו; ולא-תחוס עינך עליו, ולא-תחמול ולא-תכסה עליו.  י כי הרוג תהרגנו, ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו; ויד כל-העם, באחרונה.  יא וסקלתו באבנים, ומת:  כי ביקש, להדיחך מעל יהוה אלוהיך, המוציאך מארץ מצריים, מבית עבדים.  יב וכל-ישראל--ישמעו, וייראון; ולא-יוסיפו לעשות, כדבר הרע הזה--בקרבך.  {ס}

יג כי-תשמע באחת עריך, אשר יהוה אלוהיך נותן לך לשבת שם--לאמור.  יד יצאו אנשים בני-בלייעל, מקרבך, וידיחו את-יושבי עירם, לאמור:  נלכה, ונעבדה אלוהים אחרים--אשר לא-ידעתם.  טו ודרשת וחקרת ושאלת, היטב; והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך.  טז הכה תכה, את-יושבי העיר ההיא--לפי-חרב:  החרם אותה ואת-כל-אשר-בה ואת-בהמתה, לפי-חרב.  יז ואת-כל-שללה, תקבוץ אל-תוך רחובה, ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל, ליהוה אלוהיך; והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד.  יח ולא-ידבק בידך מאומה, מן-החרם--למען ישוב יהוה מחרון אפו, ונתן-לך רחמים וריחמך והרבך, כאשר נשבע, לאבותיך.  יט כי תשמע, בקול יהוה אלוהיך, לשמור את-כל-מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום--לעשות, הישר, בעיני, יהוה אלוהיך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?