תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כג

א לא-ייקח איש, את-אשת אביו; ולא יגלה, כנף אביו.  {ס}

ב לא-יבוא פצוע-דכא וכרות שופכה, בקהל יהוה.  {ס}

ג לא-יבוא ממזר, בקהל יהוה:  גם דור עשירי, לא-יבוא לו בקהל יהוה.  {ס}

ד לא-יבוא עמוני ומואבי, בקהל יהוה:  גם דור עשירי, לא-יבוא להם בקהל יהוה עד-עולם.  ה על-דבר אשר לא-קידמו אתכם, בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצריים; ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור, מפתור ארם נהריים--לקללך.  ו ולא-אבה יהוה אלוהיך, לשמוע אל-בלעם, ויהפוך יהוה אלוהיך לך את-הקללה, לברכה:  כי אהבך, יהוה אלוהיך.  ז לא-תדרוש שלומם, וטובתם, כל-ימיך, לעולם.  {ס}

ח לא-תתעב אדומי, כי אחיך הוא; לא-תתעב מצרי, כי-גר היית בארצו.  ט בנים אשר-ייוולדו להם, דור שלישי--יבוא להם, בקהל יהוה.  {ס}

י כי-תצא מחנה, על-אויביך:  ונשמרת--מכול, דבר רע.  יא כי-יהיה בך איש, אשר לא-יהיה טהור מיקרה-לילה--ויצא אל-מחוץ למחנה, לא יבוא אל-תוך המחנה.  יב והיה לפנות-ערב, ירחץ במים; וכבוא השמש, יבוא אל-תוך המחנה.  יג ויד תהיה לך, מחוץ למחנה; ויצאת שמה, חוץ.  יד ויתד תהיה לך, על-אזנך; והיה, בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את-ציאתך.  טו כי יהוה אלוהיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך, קדוש:  ולא-יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך.  {ס}

טז לא-תסגיר עבד, אל-אדוניו, אשר-יינצל אליך, מעם אדוניו.  יז עימך יישב בקרבך, במקום אשר-יבחר באחד שעריך--בטוב לו; לא, תוננו.  {ס}

יח לא-תהיה קדשה, מבנות ישראל; ולא-יהיה קדש, מבני ישראל.  יט לא-תביא אתנן זונה ומחיר כלב, בית יהוה אלוהיך--לכל-נדר:  כי תועבת יהוה אלוהיך, גם-שניהם.  {ס}

כ לא-תשיך לאחיך, נשך כסף נשך אוכל:  נשך, כל-דבר אשר יישך.  כא לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך--למען יברכך יהוה אלוהיך, בכול משלח ידך, על-הארץ, אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  {ס}

כב כי-תידור נדר ליהוה אלוהיך, לא תאחר לשלמו:  כי-דרוש ידרשנו יהוה אלוהיך, מעימך, והיה בך, חטא.  כג וכי תחדל, לנדור--לא-יהיה בך, חטא.  כד מוצא שפתיך, תשמור ועשית:  כאשר נדרת ליהוה אלוהיך, נדבה, אשר דיברת, בפיך.  {ס}

כה כי תבוא בכרם ריעך, ואכלת ענבים כנפשך שובעך; ואל-כלייך, לא תיתן.  {ס}

כו כי תבוא בקמת ריעך, וקטפת מלילות בידך; וחרמש לא תניף, על קמת ריעך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?