תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כז

א ויצו משה וזקני ישראל, את-העם לאמור:  שמור, את-כל-המצוה, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום.  ב והיה, ביום אשר תעברו את-הירדן, אל-הארץ, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך--והקמות לך אבנים גדולות, ושדת אותם בשיד.  ג וכתבת עליהן, את-כל-דברי התורה הזאת--בעוברך:  למען אשר תבוא אל-הארץ אשר-יהוה אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר יהוה אלוהי-אבותיך, לך.  ד והיה, בעוברכם את-הירדן, תקימו את-האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל; ושדת אותם, בשיד.  ה ובנית שם מזבח, ליהוה אלוהיך:  מזבח אבנים, לא-תניף עליהם ברזל.  ו אבנים שלמות תבנה, את-מזבח יהוה אלוהיך; והעלית עליו עולות, ליהוה אלוהיך.  ז וזבחת שלמים, ואכלת שם; ושמחת, לפני יהוה אלוהיך.  ח וכתבת על-האבנים, את-כל-דברי התורה הזאת--באר היטב.  {ס}

ט וידבר משה והכוהנים הלויים, אל כל-ישראל לאמור:  הסכת ושמע, ישראל, היום הזה נהיית לעם, ליהוה אלוהיך.  י ושמעת, בקול יהוה אלוהיך; ועשית את-מצוותיו ואת-חוקיו, אשר אנוכי מצווך היום.  {ס}

יא ויצו משה את-העם, ביום ההוא לאמור.  יב אלה יעמדו לברך את-העם, על-הר גריזים, בעוברכם, את-הירדן:  שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין.  יג ואלה יעמדו על-הקללה, בהר עיבל:  ראובן גד ואשר, וזבולון דן ונפתלי.  יד וענו הלויים, ואמרו אל-כל-איש ישראל--קול רם.  {ס}

טו ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה, מעשה ידי חרש--ושם בסתר; וענו כל-העם ואמרו, אמן.  {ס}

טז ארור, מקלה אביו ואימו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יז ארור, מסיג גבול ריעהו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יח ארור, משגה עיוור בדרך; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

יט ארור, מטה משפט גר-יתום--ואלמנה; ואמר כל-העם, אמן.  כ ארור, שוכב עם-אשת אביו--כי גילה, כנף אביו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כא ארור, שוכב עם-כל-בהמה; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כב ארור, שוכב עם-אחותו--בת-אביו, או בת-אימו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כג ארור, שוכב עם-חותנתו; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כד ארור, מכה ריעהו בסתר; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כה ארור לוקח שוחד, להכות נפש דם נקי; ואמר כל-העם, אמן.  {ס}

כו ארור, אשר לא-יקים את-דברי התורה-הזאת--לעשות אותם; ואמר כל-העם, אמן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?