תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יח

א לא-יהיה לכוהנים הלויים כל-שבט לוי, חלק ונחלה--עם-ישראל; אישי יהוה ונחלתו, יאכלון.  ב ונחלה לא-יהיה-לו, בקרב אחיו:  יהוה הוא נחלתו, כאשר דיבר-לו.  {ס}

ג וזה יהיה משפט הכוהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח--אם-שור אם-שה:  ונתן, לכוהן, הזרוע והלחיים, והקיבה.  ד ראשית דגנך תירושך ויצהרך, וראשית גז צאנך--תיתן-לו.  ה כי בו, בחר יהוה אלוהיך--מכל-שבטיך:  לעמוד לשרת בשם-יהוה הוא ובניו, כל-הימים.  {ס}

ו וכי-יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל-ישראל, אשר-הוא, גר שם; ובא בכל-אוות נפשו, אל-המקום אשר-יבחר יהוה.  ז ושירת, בשם יהוה אלוהיו--ככל-אחיו, הלויים, העומדים שם, לפני יהוה.  ח חלק כחלק, יאכלו, לבד ממכריו, על-האבות.  {ס}

ט כי אתה בא אל-הארץ, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך--לא-תלמד לעשות, כתועבות הגויים ההם.  י לא-יימצא בך, מעביר בנו-ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף.  יא וחובר, חבר; ושואל אוב ויידעוני, ודורש אל-המתים.  יב כי-תועבת יהוה, כל-עושה אלה; ובגלל, התועבות האלה, יהוה אלוהיך, מוריש אותם מפניך.  יג תמים תהיה, עם יהוה אלוהיך.  יד כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם--אל-מעוננים ואל-קוסמים, ישמעו; ואתה--לא כן, נתן לך יהוה אלוהיך.  טו נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך יהוה אלוהיך:  אליו, תשמעון.  טז ככול אשר-שאלת מעם יהוה אלוהיך, בחורב, ביום הקהל, לאמור:  לא אוסף, לשמוע את-קול יהוה אלוהיי, ואת-האש הגדולה הזאת לא-אראה עוד, ולא אמות.  יז ויאמר יהוה, אליי:  היטיבו, אשר דיברו.  יח נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך; ונתתי דבריי, בפיו, ודיבר אליהם, את כל-אשר אצוונו.  יט והיה, האיש אשר לא-ישמע אל-דבריי, אשר ידבר, בשמי--אנוכי, אדרוש מעימו.  כ אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא-ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר, בשם אלוהים אחרים--ומת, הנביא ההוא.  כא וכי תאמר, בלבבך:  איכה נדע את-הדבר, אשר לא-דיברו יהוה.  כב אשר ידבר הנביא בשם יהוה, ולא-יהיה הדבר ולא יבוא--הוא הדבר, אשר לא-דיברו יהוה:  בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?