תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ו

א וזאת המצוה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה יהוה אלוהיכם, ללמד אתכם--לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה.  ב למען תירא את-יהוה אלוהיך, לשמור את-כל-חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן-בנך, כול ימי חייך--ולמען, יאריכון ימיך.  ג ושמעת ישראל, ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד:  כאשר דיבר יהוה אלוהי אבותיך, לך--ארץ זבת חלב, ודבש.  {פ}

ד שמע, ישראל:  יהוה אלוהינו, יהוה אחד ה ואהבת, את יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך, ובכל-מאודך.  ו והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום--על-לבבך.  ז ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך.  ח וקשרתם לאות, על-ידך; והיו לטוטפות, בין עיניך.  ט וכתבתם על-מזוזות ביתך, ובשעריך.  {ס}

י והיה כי יביאך יהוה אלוהיך, אל-הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקוב--לתת לך:  ערים גדולות וטובות, אשר לא-בנית.  יא ובתים מלאים כל-טוב, אשר לא-מילאת, ובורות חצובים אשר לא-חצבת, כרמים וזיתים אשר לא-נטעת; ואכלת, ושבעת.  יב הישמר לך, פן-תשכח את-יהוה, אשר הוציאך מארץ מצריים, מבית עבדים.  יג את-יהוה אלוהיך תירא, ואותו תעבוד; ובשמו, תישבע.  יד לא תלכון, אחרי אלוהים אחרים--מאלוהי, העמים, אשר, סביבותיכם.  טו כי אל קנא יהוה אלוהיך, בקרבך:  פן-יחרה אף-יהוה אלוהיך, בך, והשמידך, מעל פני האדמה.  {ס}

טז לא תנסו, את-יהוה אלוהיכם, כאשר ניסיתם, במסה.  יז שמור תשמרון, את-מצוות יהוה אלוהיכם, ועדותיו וחוקיו, אשר ציווך.  יח ועשית הישר והטוב, בעיני יהוה--למען, ייטב לך, ובאת וירשת את-הארץ הטובה, אשר-נשבע יהוה לאבותיך.  יט להדוף את-כל-אויביך, מפניך, כאשר, דיבר יהוה.  {ס}

כ כי-ישאלך בנך מחר, לאמור:  מה העדות, והחוקים והמשפטים, אשר ציווה יהוה אלוהינו, אתכם.  כא ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצריים; ויוציאנו יהוה ממצריים, ביד חזקה.  כב וייתן יהוה אותות ומופתים גדולים ורעים במצריים, בפרעה ובכל-ביתו--לעינינו.  כג ואותנו, הוציא משם--למען, הביא אותנו, לתת לנו את-הארץ, אשר נשבע לאבותינו.  כד ויצוונו יהוה, לעשות את-כל-החוקים האלה, ליראה, את-יהוה אלוהינו--לטוב לנו כל-הימים, לחייותנו כהיום הזה.  כה וצדקה, תהיה-לנו:  כי-נשמור לעשות את-כל-המצוה הזאת, לפני יהוה אלוהינו--כאשר ציוונו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?