תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לז

א ועבד בצלאל ית ארונא, דאעי שיטין:  תרתין אמין ופלגא אורכיה, ואמתא ופלגא פותייה, ואמתא ופלגא, רומיה.  ב וחפהי דהב דכי, מגיו ומברא; ועבד ליה זיר דדהב, סחור סחור.  ג ואתיך ליה, ארבע עזקן דדהב, על, ארבע זווייתיה; ותרתין עזקן, על סטריה חד, ותרתין עזקן, על סטריה תניינא.  ד ועבד אריחי, דאעי שיטין; וחפא יתהון, דהבא.  ה ואעיל ית אריחיא בעזקתא, על סטרי ארונא, למיטל, ית ארונא.  ו ועבד כפורתא, דדהב דכי:  תרתין אמין ופלגא אורכה, ואמתא ופלגא פותיה.  ז ועבד תרין כרובין, דדהב; נגיד עבד יתהון, מתרין סטרי כפורתא.  ח כרובא חד מסטרא מכא, וכרובא חד מסטרא מכא; מן כפורתא עבד ית כרוביא, מתרין סטרוהי.  ט והוו כרוביא פריסין גדפיהון לעילא, מטלן בגדפיהון על כפורתא, ואפיהון, חד לוקביל חד; לוקביל כפורתא--הוו, אפי כרוביא.  {פ}

י ועבד ית פתורא, דאעי שיטין:  תרתין אמין אורכיה ואמתא פותייה, ואמתא ופלגא רומיה.  יא וחפא יתיה, דהב דכי; ועבד ליה זיר דדהב, סחור סחור.  יב ועבד ליה גדנפא רומיה פושכא, סחור סחור; ועבד זיר דדהב לגדנפיה, סחור סחור.  יג ואתיך ליה, ארבע עזקן דדהב; ויהב, ית עזקתא, על ארבע זווייתא, דלארבע רגלוהי.  יד לוקביל, גדנפא, הוואה, עזקתא; אתרא, לאריחיא, למיטל, ית פתורא.  טו ועבד ית אריחיא דאעי שיטין, וחפא יתהון דהבא, למיטל, ית פתורא.  טז ועבד ית מניא דעל פתורא, ית מגיסוהי וית בזיכוהי וית מכילתיה, וית קסוותא, דיתנסך בהון--דדהב, דכי.  {פ}

יז ועבד ית מנרתא, דדהב דכי; נגיד עבד ית מנרתא, שידה וקנה--כלידהא חזורהא ושושנהא, מינה הוו.  יח ושיתא קנין, נפקין מסטרהא:  תלתא קני מנרתא, מסטרה חד, ותלתא קני מנרתא, מסטרה תניינא.  יט תלתא כלידין מציירין בקניא חד, חזור ושושן, ותלתא כלידין מציירין בקניא חד, חזור ושושן; כין לשיתא קנין, דנפקין מן מנרתא.  כ ובמנרתא, ארבעא כלידין:  מציירין--חזורהא, ושושנהא.  כא וחזור תחות תרין קנין דמינה, וחזור תחות תרין קנין דמינה, וחזור, תחות תרין קנין דמינה--לשיתא, קנין, דנפקין, מינה.  כב חזוריהון וקניהון, מינה הוו; כולה נגידא חדא, דדהב דכי.  כג ועבד ית בוצינהא, שבעא; וציבתהא ומחתייתהא, דדהב דכי.  כד ככרא דדהבא דכיא, עבד יתה, וית, כל מנהא.  {פ}

כה ועבד ית מדבחא דקטורת בוסמיא, דאעי שיטין:  אמתא אורכיה ואמתא פותייה מרובע, ותרתין אמין רומיה--מיניה, הוואה קרנוהי.  כו וחפא יתיה דהב דכי, ית איגריה וית כותלוהי סחור סחור--וית קרנוהי; ועבד ליה זיר דדהב, סחור סחור.  כז ותרתין עזקן דדהב עבד ליה מלרע לזיריה, על תרתין זווייתיה, על, תרין סטרוהי--לאתרא לאריחיא, למיטל יתיה בהון.  כח ועבד ית אריחיא, דאעי שיטין; וחפא יתהון, דהבא.  כט ועבד ית משחא דרבותא, קודשא, וית קטורת בוסמיא, דכי--עובד, בוסמנו.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ