תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כה

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם בני ישראל, ויפרשון קודמיי אפרשותא:  מן כל גבר דיתרעי ליביה, תיסבון ית אפרשותי.  ג ודא, אפרשותא, דתיסבון, מינהון:  דהבא וכספא, ונחשא.  ד ותכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ ומעזי.  ה ומשכי דדכרי מסומקי ומשכי ססגונא, ואעי שיטין.  ו משחא, לאנהרותא; בוסמיא למשח רבותא, ולקטורת בוסמיא.  ז אבני בורלא, ואבני אשלמותא, לשקעא באיפודא, ובחושנא.  ח ויעבדון קודמיי, מקדש; ואשרי שכינתי, ביניהון.  ט ככול, דאנא מחזי יתך, ית דמות משכנא, וית דמות כל מנוהי; וכין, תעבדון.  {ס}

י ויעבדון ארונא, דאעי שיטין:  תרתין אמין ופלגא אורכיה, ואמתא ופלגא פותייה, ואמתא ופלגא, רומיה.  יא ותחפי יתיה דהב דכי, מגיו ומברא תחפיניה; ותעביד עלוהי זיר דדהב, סחור סחור.  יב ותתיך ליה, ארבע עזקן דדהב, ותיתין, על ארבע זווייתיה; ותרתין עזקן, על סטריה חד, ותרתין עזקן, על סטריה תניינא.  יג ותעביד אריחי, דאעי שיטין; ותחפי יתהון, דהבא.  יד ותעיל ית אריחיא בעזקתא, על סטרי ארונא, למיטל ית ארונא, בהון.  טו בעזקת, ארונא, יהון, אריחיא:  לא יעדון, מיניה.  טז ותיתין, בארונא--ית, סהדותא, דאתין, לך.  יז ותעביד כפורתא, דדהב דכי:  תרתין אמין ופלגא אורכה, ואמתא ופלגא פותיה.  יח ותעביד תרין כרובין, דדהב; נגיד תעביד יתהון, מתרין סטרי כפורתא.  יט ועביד כרובא חד מסטרא, מכא, וכרובא חד מסטרא, מכא; מן כפורתא תעבדון ית כרוביא, על תרין סטרוהי.  כ ויהון כרוביא פריסין גדפיהון לעילא, מטלן בגדפיהון על כפורתא, ואפיהון, חד לוקביל חד; לוקביל כפורתא--יהון, אפי כרוביא.  כא ותיתין ית כפורתא על ארונא, מלעילא; ובארונא--תיתין ית סהדותא, דאתין לך.  כב ואזמין מימרי לך, תמן, ואמליל עימך מעילווי כפורתא מבין תרין כרוביא, דעל ארונא דסהדותא--ית כל דאפקיד יתך, לוות בני ישראל.  {פ}

כג ותעביד פתורא, דאעי שיטין:  תרתין אמין אורכיה ואמתא פותייה, ואמתא ופלגא רומיה.  כד ותחפי יתיה, דהב דכי; ותעביד ליה זיר דדהב, סחור סחור.  כה ותעביד ליה גדנפא רומיה פושכא, סחור סחור; ותעביד זיר דדהב לגדנפיה, סחור סחור.  כו ותעביד ליה, ארבע עזקן דדהב; ותיתין, ית עזקתא, על ארבע זווייתא, דלארבע רגלוהי.  כז לוקביל, גדנפא, יהויין, עזקתא--לאתרא לאריחיא, למיטל ית פתורא.  כח ותעביד ית אריחיא דאעי שיטין, ותחפי יתהון דהבא; ויהון נטלין בהון, ית פתורא.  כט ותעביד מגיסוהי ובזיכוהי, וקסוותיה ומכילתיה, דיתנסך, בהון; דהב דכי, תעביד יתהון.  ל ותיתין על פתורא לחים אפיא, קודמיי תדירא.  {פ}

לא ותעביד מנרתא, דדהב דכי; נגיד תתעביד מנרתא, שידה וקנה, כלידהא חזורהא ושושנהא, מינה יהון.  לב ושיתא קנין, נפקין מסטרהא:  תלתא קני מנרתא, מסטרה חד, ותלתא קני מנרתא, מסטרה תניינא.  לג תלתא כלידין מציירין בקניא חד, חזור ושושן, ותלתא כלידין מציירין בקניא חד, חזור ושושן; כין לשיתא קנין, דנפקין מן מנרתא.  לד ובמנרתא, ארבעא כלידין:  מציירין--חזורהא, ושושנהא.  לה וחזור תחות תרין קנין דמינה, וחזור תחות תרין קנין דמינה, וחזור, תחות תרין קנין דמינה--לשיתא, קנין, דנפקין, מן מנרתא.  לו חזוריהון וקניהון, מינה יהון; כולה נגידא חדא, דדהב דכי.  לז ותעביד ית בוצינהא, שבעא; ותדליק, ית בוצינהא, ויהון מנהרין, לוקביל אפהא.  לח וציבתהא ומחתייתהא, דדהב דכי.  לט ככרא דדהבא דכיא, יעביד יתה--ית כל מניא, האילין.  מ וחזי, ועביד:  בדמותהון--דאת מיתחזי, בטורא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ