תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לא

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב חזי, דרביתי בשום, בצלאל בר אורי בר חור, לשבטא דיהודה.  ג ואשלימית עימיה, רוח מן קודם ה', בחוכמא ובסוכלתנו ובמדע, ובכל עבידא.  ד לאלפא, אומנוון; למעבד בדהבא ובכספא, ובנחשא.  ה ובאומנות אבן טבא לאשלמא, ובנגרות אעא; למעבד, בכל עבידא.  ו ואנא הא יהבית עימיה, ית אוהליאב בר אחיסמך לשבטא דדן, ובלב כל חכימי ליבא, יהבית חוכמתא; ויעבדון, ית כל דפקידתך.  ז ית משכן זמנא, וית ארונא לסהדותא, וית כפורתא, דעלוהי; וית, כל מני משכנא.  ח וית פתורא, וית מנוהי, וית מנרתא דכיתא, וית כל מנהא; וית, מדבחא דקטורת בוסמיא.  ט וית מדבחא דעלתא, וית כל מנוהי; וית כיורא, וית בסיסיה.  י וית, לבושי שימושא; וית לבושי קודשא לאהרון כהנא, וית לבושי בנוהי לשמשא.  יא וית משחא דרבותא וית קטורת בוסמיא, לקודשא:  ככול דפקידתך, יעבדון.  {פ}

יב ואמר ה', למשה למימר.  יג ואת מליל עם בני ישראל, למימר, ברם ית יומי שביא דילי, תיטרון:  ארי את היא בין מימרי וביניכון, לדריכון--למידע, ארי אנא ה' מקדישכון.  יד ותיטרון, ית שבתא, ארי קודשא היא, לכון; דיחלינה, אתקטלא יתקטיל--ארי כל דיעביד בה עבידתא, וישתיצי אנשא ההוא מגו עמיה.  טו שיתא יומין, תתעביד עבידתא, וביומא שביעאה שבא שבתא קודשא, קודם ה'; כל דיעביד עבידתא ביומא דשבתא, אתקטלא יתקטיל.  טז וייטרון בני ישראל, ית שבתא, למעבד ית שבתא לדריהון, קיים עלם.  יז בין מימרי, ובין בני ישראל--את היא, לעלם:  ארי שיתא יומין, עבד ה' ית שמיא וית ארעא, וביומא שביעאה, שבת ונח.  {ס}

יח ויהב למשה, כד שיצי למללא עימיה בטורא דסיניי, תרין, לוחי סהדותא--לוחי אבנא, כתיבין באצבעא דה'. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ