תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יז

א ונטלו כל כנשתא דבני ישראל ממדברא דסין, למטלניהון--על מימרא דה'; ושרו, ברפידים, ולית מיא, למשתי עמא.  ב ונצא עמא, עם משה, ואמרו, הבו לנא מיא ונשתי; ואמר להון, משה, מא נצן אתון עימי, מא מנסן אתון קודם ה'.  ג וצהי תמן עמא למיא, ואתרעם עמא על משה; ואמר, למא דנן אסיקתנא ממצריים, לקטלא יתי וית בניי וית בעיריי, בצהותא.  ד וצלי משה קודם ה' למימר, מא אעביד לעמא הדין; עוד זעיר פון, ורגמוני.  ה ואמר ה' למשה, עבר קודם עמא, וסב עימך, מסבי ישראל; וחוטרך, דמחיתא ביה ית נהרא--סב בידך, ותיזיל.  ו האנא קאים קודמך תמן על טינרא, בחורב, ותמחי בטינרא וייפקון מיניה מיא, וישתי עמא; ועבד כין משה, לעיני סבי ישראל.  ז וקרא שמיה דאתרא, ניסיתא ומצותא:  על דנצו בני ישראל, ועל דנסיאו קודם ה' למימר, האית שכינתא דה' ביננא, אם לא.  {פ}

ח ואתא, עמלק; ואגיח קרבא עם ישראל, ברפידים.  ט ואמר משה ליהושוע בחר לנא גוברין, ופוק אגיח קרבא בעמלק; מחר, אנא קאים על ריש רמתא, וחוטרא דאתעבידו ביה ניסין מן קודם ה', בידי.  י ועבד יהושוע, כמא דאמר ליה משה--לאגחא קרבא, בעמלק; ומשה אהרון וחור, סליקו לריש רמתא.  יא והוי, כד מרים משה ידוהי--מתגברין דבית ישראל; וכד מנח ידוהי, מתגברין דבית עמלק.  יב וידי משה יקרא, ונסיבו אבנא ושוויאו תחותוהי ויתיב עלה; ואהרון וחור סעידין בידוהי, מכא חד ומכא חד, והוואה ידוהי פריסן בצלו, עד דעאל שמשא.  יג ותבר יהושוע ית עמלק וית עמיה, לפתגם דחרב.  {פ}

יד ואמר ה' למשה, כתוב דא דוכרנא בספרא, ושו, קודם יהושוע:  ארי ממחא אמחי ית דוכרניה דעמלק, מתחות שמיא.  טו ובנא משה, מדבחא; ופלח עלוהי, קודם ה' דעבד ליה ניסין.  טז ואמר, בשבועה אמירא דא מן קודם דחילא דשכינתיה על כורסי יקרא, דעתיד דייתגח קרבא קודם ה', בדבית עמלק--לשיציותהון, מדרי עלמא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ