תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ב

א ואזל גוברא, מדבית לוי; ונסיב, ית בת לוי.  ב ועדיאת איתתא, וילידת בר; וחזת יתיה ארי טב הוא, ואטמרתיה תלתא ירחין.  ג ולא יכילת עוד, לאטמרותיה, ונסיבת ליה תיבתא דגומא, וחפתה בחימרא ובזפתא; ושוויאת בה ית רביא, ושוויתה ביערא על כיף נהרא.  ד ואתעתדת אחתיה, מרחיק, למידע, מא יתעביד ליה.  ה ונחתת בת פרעה למסחי על נהרא, ועולימתהא מהלכן על כיף נהרא; וחזת ית תיבתא בגו יערא, ואושיטת ית אמתה ונסיבתה.  ו ופתחת וחזת ית רביא, והא עולימא בכי; וחסת עלוהי--ואמרת, מבני יהודאי הוא דין.  ז ואמרת אחתיה, לבת פרעה, האיזיל ואקרי ליך איתתא מינקתא, מן יהודייתא; ותוניק ליך, ית רביא.  ח ואמרת לה בת פרעה, איזילי; ואזלת, עולימתא, וקרת, ית אימיה דרביא.  ט ואמרת לה בת פרעה, הליכי ית רביא הדין ואוניקיהו לי, ואנא, אתין ית אגריך; ונסיבת איתתא רביא, ואוניקתיה.  י ורבא רביא, ואיתיתיה לבת פרעה, והוה לה, לבר; וקרת שמיה, משה, ואמרת, ארי מן מיא שחלתיה.  יא והוה ביומיא האינון, ורבא משה ונפק לוות אחוהי, וחזא, בפולחנהון; וחזא גבר מצראי, מחי לגבר יהודאי מאחוהי.  יב ואתפני לכא ולכא, וחזא ארי לית אנש; ומחא, ית מצראה, וטמריה, בחלא.  יג ונפק ביומא תניינא, והא תרין גוברין יהודאין נצן; ואמר, לחייבא, למא את מחי, לחברך.  יד ואמר מאן שווייך לגבר רב ודיין, עלנא--הלמקטלי את אמר, כמא דקטלתא ית מצראה; ודחיל משה ואמר, בקושטא אתיידע פתגמא.  טו ושמע פרעה ית פתגמא הדין, ובעא למקטל ית משה; וערק משה מן קודם פרעה, ויתיב בארעא דמדיין ויתיב על בירא.  טז ולרבא דמדיין, שבע בנן; ואתאה ודלאה, ומלאה ית רטיא, לאשקאה, ענא דאבוהון.  יז ואתו רעיא, וטרדונין; וקם משה ופרקינין, ואשקי ית ענהון.  יח ואתאה, לוות רעואל אבוהון; ואמר, מדין אוחיתין למיתי יומא דין.  יט ואמרא--גוברא מצראה, שיזבנא מידא דרעיא; ואף מדלא דלא לנא, ואשקי ית ענא.  כ ואמר לבנתיה, ואן הוא; למא דנן שבקתין ית גוברא, קרן ליה וייכול לחמא.  כא וצבי משה, למיתב עם גוברא; ויהב ית ציפורה ברתיה, למשה.  כב וילידת בר, וקרא ית שמיה גרשום:  ארי אמר--דייר הוויתי, בארע נוכראה.  {פ}

כג והוה ביומיא סגיאיא האינון, ומית מלכא דמצריים, ואתאנחו בני ישראל מן פולחנא דהוה קשי עליהון, וזעיקו; וסליקת קבילתהון לקדם ה', מן פולחנא.  כד ושמיע קודם ה', ית קבילתהון; ודכיר ה' ית קיימיה, דעם אברהם דעם יצחק ודעם יעקוב.  כה וגלי קודם ה', שיעבודא דבני ישראל; ואמר במימריה למפרקהון, ה'.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ