תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יג

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב אקדיש קודמיי כל בוכרא פתח כל ולדא, בבני ישראל--באנשא, ובבעירא:  דילי, הוא.  ג ואמר משה לעמא, הוו דכירין ית יומא הדין דנפקתון ממצריים מבית עבדותא, ארי בתקוף יד, אפיק ה' יתכון מכא; ולא יתאכיל, חמיע.  ד יומא דין, אתון נפקין, בירחא, דאביבא.  ה ויהי ארי יעילינך ה' לארע כנענאי וחיתאי ואמוראי וחיוואי ויבוסאי, דקיים לאבהתך למיתן לך, ארע עבדא חלב, ודבש; ותפלח ית פולחנא הדא, בירחא הדין.  ו שבעא יומין, תיכול פטירא; וביומא, שביעאה, חגא, קודם ה'.  ז פטירא, יתאכיל, ית, שבעא יומין; ולא ייתחזי לך חמיע, ולא ייתחזי לך חמיר--בכל תחומך.  ח ותחווי לברך, ביומא ההוא למימר:  בדיל דא, עבד ה' לי, במיפקי, ממצריים.  ט ויהי לך לאת על ידך, ולדוכרן בין עינך, בדיל דתהי אורייתא דה', בפומך:  ארי ביד תקיפא, אפקך ה' ממצריים.  י ותיטר ית קיימא הדין, בזמניה, מזמן, לזמן.  {פ}

יא ויהי ארי יעילינך ה', לארע כנענאי, כמא דקיים לך, ולאבהתך; וייתנה, לך.  יב ותעבר כל פתח ולדא, קודם ה'; וכל פתח ולד בעירא, דיהון לך דכרין--תקדיש קודם ה'.  יג וכל בוכרא דחמרא תפרוק באימרא, ואם לא תפרוק ותקפיה; וכול בוכרא דאנשא בבנך, תפרוק.  יד ויהי ארי ישאלינך ברך, מחר--למימר מא דא:  ותימר ליה--בתקוף יד אפקנא ה' ממצריים, מבית עבדותא.  טו והוה, כד אקשי פרעה לשלחותנא, וקטל ה' כל בוכרא בארעא דמצריים, מבוכרא דאנשא ועד בוכרא דבעירא; על כין אנא דבח קודם ה', כל פתח ולד דכריא, וכל בוכרא דבניי, אפרוק.  טז ויהי לאת על ידך, ולתפילין בין עינך:  ארי בתקוף יד, אפקנא ה' ממצריים.  {ס}

יז והוה, כד שלח פרעה ית עמא, ולא דברינון ה' אורח ארע פלשתאי, ארי קריבא היא:  ארי אמר ה', דלמא יזועון עמא במחזיהון קרבא--ויתובון למצריים.  יח ואסחר ה' ית עמא אורח מדברא, לימא דסוף; ומזרזין סליקו בני ישראל, מארעא דמצריים.  יט ואסיק משה ית גרמי יוסף, עימיה:  ארי אומאה אומי ית בני ישראל, למימר, מדכר דכיר ה' יתכון, ותסקון ית גרמיי מכא עימכון.  כ ונטלו, מסוכות; ושרו באיתם, בסטר מדברא.  כא וה' מדבר קודמיהון ביממא בעמודא דעננא, לדברותהון באורחא, ובליליא בעמודא דאישתא, לאנהרא להון--למיזל, ביממא ובליליא.  כב לא עדי עמודא דעננא, ביממא, ואף לא עמודא דאישתא, בליליא--מן קודם, עמא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ