תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כז

א ותעביד ית מדבחא, דאעי שיטין:  חמיש אמין אורכא וחמיש אמין פותיא, מרובע יהי מדבחא, ותלת אמין, רומיה.  ב ותעביד קרנוהי, על ארבע זווייתיה--מיניה, יהויין קרנוהי; ותחפי יתיה, נחשא.  ג ותעביד פסכתירוותיה, למספי קטמיה, ומגרופייתיה ומזרקוהי, וצינורייתיה ומחתייתיה; לכל מנוהי, תעביד נחשא.  ד ותעביד ליה סרדא, עובד מצדתא דנחשא; ותעביד על מצדתא, ארבע עזקן דנחשא, על, ארבעא סטרוהי.  ה ותיתין יתה, תחות סוביבא דמדבחא--מלרע; ותהי מצדתא, עד פלגות מדבחא.  ו ותעביד אריחיא למדבחא, אריחי דאעי שיטין; ותחפי יתהון, נחשא.  ז ויעיל ית אריחוהי, בעזקתא; ויהון אריחיא, על תרין סטרי מדבחא--במיטל יתיה.  ח חליל לוחין, תעביד יתיה:  כמא דאחזי יתך בטורא, כין יעבדון.  {ס}

ט ותעביד, ית דרת משכנא--לרוח עיבר דרומא סרדי לדרתא דבוץ שזיר, מאה אמין אורכא, לרוחא, חדא.  י ועמודוהי עסרין, וסמכיהון עסרין דנחשא; ווי עמודיא וכיבושיהון, כסף.  יא וכין לרוח ציפונא באורכא, סרדי מאה אורכא; ועמודוהי עסרין, וסמכיהון עסרין דנחשא, ווי עמודיא וכיבושיהון, כסף.  יב ופותיא דדרתא לרוח מערבא, סרדי חמשין אמין; עמודיהון עסרא, וסמכיהון עסרא.  יג ופותיא דדרתא, לרוח קידומא מדנחא--חמשין אמין.  יד וחמיש עסרי אמין סרדי, לעברא; עמודיהון תלתא, וסמכיהון תלתא.  טו ולעברא, תניינא--חמיש עסרי, סרדין; עמודיהון תלתא, וסמכיהון תלתא.  טז ולתרע דרתא פרסא עסרין אמין, דתכלא וארגוונא וצבע זהורי ובוץ שזיר--עובד צייר; עמודיהון, ארבעא, וסמכיהון, ארבעא.  יז כל עמודי דרתא סחור סחור מכובשין כסף, וויהון כסף; וסמכיהון, דנחשא.  יח אורכא דדרתא מאה אמין ופותיא חמשין בחמשין, ורומא חמיש אמין--דבוץ שזיר; וסמכיהון, דנחשא.  יט לכול מני משכנא, בכול פולחניה, וכל סיכוהי וכל סיכי דרתא, דנחשא.  {ס}

כ ואת תפקיד ית בני ישראל, וייסבון לך משח זיתא דכיא כתישא--לאנהרא:  לאדלקא בוציניא, תדירא.  כא במשכן זמנא מברא לפרוכתא דעל סהדותא, יסדר יתיה אהרון ובנוהי מרמשא עד צפרא--קודם ה':  קיים עלם לדריהון, מן בני ישראל.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ