תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ל

א  דברי, אגור בן-יקה--המשא:    נאם הגבר, לאיתיאל; לאיתיאל ואכל.
ב  כי בער אנכי מאיש;    ולא-בינת אדם לי.
ג  ולא-למדתי חכמה;    ודעת קדשים אדע.
ד  מי עלה-שמים    וירד,
מי אסף-רוח בחפניו    מי צרר-מים בשמלה--
מי,    הקים כל-אפסי-ארץ:
מה-שמו ומה-שם-בנו,    כי תדע.
ה  כל-אמרת אלוה צרופה;    מגן הוא, לחסים בו.
ו  אל-תוסף על-דבריו:    פן-יוכיח בך ונכזבת.

ז  שתים, שאלתי מאתך;    אל-תמנע ממני, בטרם אמות.
ח  שוא ודבר-כזב, הרחק ממני--    ראש ועשר, אל-תתן-לי;
הטריפני,    לחם חקי.
ט  פן אשבע, וכחשתי--    ואמרתי, מי יהוה:
ופן-אורש וגנבתי;    ותפשתי, שם אלהי.

י  אל-תלשן עבד, אל-אדנו:    פן-יקללך ואשמת.
יא  דור, אביו יקלל;    ואת-אמו, לא יברך.
יב  דור, טהור בעיניו;    ומצאתו, לא רחץ.
יג  דור, מה-רמו עיניו;    ועפעפיו, ינשאו.
יד  דור, חרבות שניו--    ומאכלות מתלעתיו:
לאכל עניים מארץ;    ואביונים, מאדם.
טו  לעלוקה, שתי בנות--    הב הב:
שלוש הנה, לא תשבענה;    ארבע, לא-אמרו הון.
טז  שאול, ועצר-רחם:    ארץ, לא-שבעה מים; ואש, לא-אמרה הון.
יז  עין, תלעג לאב--    ותבז ליקהת-אם:
יקרוה, ערבי-נחל;    ויאכלוה בני-נשר.

יח  שלשה המה, נפלאו ממני;    וארבע וארבעה, לא ידעתים.
יט  דרך הנשר, בשמים--    דרך נחש, עלי-צור;
דרך-אניה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה.
כ  כן, דרך אשה--    מנאפת:
אכלה, ומחתה פיה;    ואמרה, לא-פעלתי און.

כא  תחת שלוש, רגזה ארץ;    ותחת ארבע, לא-תוכל שאת.
כב  תחת-עבד, כי ימלוך;    ונבל, כי ישבע-לחם.
כג  תחת שנואה, כי תבעל;    ושפחה, כי תירש גברתה.

כד  ארבעה הם, קטני-ארץ;    והמה, חכמים מחכמים.
כה  הנמלים, עם לא-עז;    ויכינו בקיץ לחמם.
כו  שפנים, עם לא-עצום;    וישימו בסלע ביתם.
כז  מלך, אין לארבה;    ויצא חצץ כלו.
כח  שממית, בידים תתפש;    והיא, בהיכלי מלך.

כט  שלשה המה, מיטיבי צעד;    וארבעה, מיטבי לכת.
ל  ליש, גבור בבהמה;    ולא-ישוב, מפני-כל.
לא  זרזיר מתנים או-תיש;    ומלך, אלקום עמו.
לב  אם-נבלת בהתנשא;    ואם-זמות, יד לפה.
לג  כי מיץ חלב, יוציא חמאה--    ומיץ-אף, יוציא דם;
ומיץ אפים,    יוציא ריב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא